Bølgende kornåker - baksiden- i rundkjøring sentrum i Rakkestad kommune.jpg

Repetisjon- dekor i rundkjøringen i sentrum Rakkestad

Skulpturen hun har laget i l Rakkestad er i rundkjøringen i sentrum. Den er laget slik at den synes fra alle kanter. Materialet er Iddefjordgranitt. Det ble brukt stein fordi den er varig og vedlikeholdsfri. Det er hardt men levende. Steinen kan skjæres, pusses og poleres. Skulpturen tar opp lyset og skyggen. Den har en farge, men forandrer seg i ulikt lys og etter årstidene.

Den er laget som stabbesteiner fra gamle dager, og har en form som blir repetert i forskjellig størrelse. Skulpturen har et enkelt formspråk. Den er laget som en sirkel, en syklus.

Bølgende kornåker - siden- i rundkjøring sentrum i Rakkestad kommune.jpg