Såmannen i Rakkestad kommune
Såmannen i Rakkestad kommune

Såmannen er støpt i bronse og står utenfor kulturhuset.
Den er støpt ved Kristiania Kunst og metallstøperi A/S.

Skulpturen er 1.85 m høy og inneholder ca. 200 kilo bronse.
Såmannen står på en sokkel av rød granitt som kommer fra Johansen Monument-huggeri i Skjeberg.

Avdukingen skjedde i 2010 og er den første i sitt slag i Rakkestad.