En intakt husmannsplass

Ettersom Høitomt er en av de få intakte husmannsplassene i bygda har det blitt etablert en venneforening i tilknytning til plassen.

De driver vedlikehold av stedet og arrangerer: «Et sommerdøgn på husmannsplassen» – siste helga i juli - hvert annet år (oddetallsår) – her kan en oppleve noe av livet på en husmannsplass i eldre tider.

Kilde: Turboka for Rakkestad - Knut Østby

Høytomt husmannsplass_Foto_Ingemund_Jenssen.jpg
Høytomt husmannsplass_Foto_Ingemund_Jenssen.jpg

Høitomts venner - oppnevning av representant til styret for 2019 -2023

  Valgt representant til styret i Høitomts venner  
1. Anne Stamsås Sp
  Valgt vararepresentant  
2.  Dagfinn Søtorp Sp