Rakkestad kommune søkte om 6,4 millioner til utbygging av fiber. Etter en vurdering hos Viken Fylkeskommune endte Rakkestad opp med en hyggelig tildeling på 4,7 millioner. 

Mange kommuner søkte om midler
Støtteordningen gjelder for områder som ikke har kundegrunnlag for kommersiell utbygging av bredbånd. Da søknadsfristen utløp 7. august, var det kommet inn 21 søknader fra kommunene, der det til sammen ble søkt om 152 millioner kroner.

- Vi har lagt vekt på at alle som har søkt og er kvalifisert skal få tildelt midler. Dette er viktig for at kommunene skal komme i gang med en prosess der utbygging kan skje fortløpende, inntil alle husstander har fått god bredbåndsdekning, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

De som får midler
Viken fylkeskommune har nå innvilget støtte til 20 kommuner og regioner. For disse pengene er det planlagt at inntil 5000 husstander skal få bredbånd de kommende årene.

- Dette er svært gledelig for Rakkestad kommune og et viktig bidrag for at flere skal få bredbånd. Tiden vi har vært igjennom, har vist at mange kan utføre sitt arbeid hjemmefra, bare man har gode digitale verktøy og god bredbåndkapasitet, sier ordfører Karoline Fjeldstad.

De kommunene som får midler er Aremark, Aurskog-Høland, Eidsvoll, Halden, Hurdal, Indre Østfold, Krødsherad, Lier, Lillestrøm, Lunner, Marker, Modum, Nannestad, Nes, Rakkestad, Sigdal, Skiptvet og Ullensaker.

I tillegg står regionrådene i Hallingdal og Kongsberg som søkere og vil fordele midler til kommuner i sine områder.

Bredbånd for alle
Utbygging av bredbånd i Norge skjer ved at kommersielle aktører bygger ut der det er befolknings- og kundegrunnlag for lønnsom drift. Kartlegging viser imidlertid at deler av befolkningen ikke får et bredbåndtilbud med en slik modell.

Fylkeskommunen forvalter ordningen i Viken på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og har ansvar for utlysing og gjennomføring av anbudskonkurranser med mer.

Tilbudet er rettet mot områder som mangler bredbånd på minimum 30 Mbit/s og ikke har grunnlag for kommersiell utbygging. Etter søknad kan disse få tilskudd til utbygging av bredbånd med en hastighet på minimum 100 Mbit/s.

Oversikt over kommuner og regioner som har fått tildelt tilskudd:
Aremark 2 850 000 kr
Aurskog-Høland 4 850 000 kr
Eidsvoll 5 840 000 kr
Halden 3 000 000 kr
Hurdal 2 920 000 kr
Indre Østfold 5 900 000 kr
Krødsherad 1 750 000 kr
Lier 1 000 000 kr
Lillestrøm 4 380 000 kr
Lunner 4 950 000 kr
Marker 1 000 000 kr
Modum 6 750 000 kr
Nannestad 2 920 000 kr
Nes 4 380 000 kr
Rakkestad 4 700 000 kr
Sigdal 3 980 000 kr
Skiptvet 2 816 500 kr
Ullensaker 2 000 000 kr
Hallingdal 5 350 000 kr
Kongsbergregionen 4 380 000 kr

Kravene for tildeling av midler er satt av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Les mer om de aktuelle kravene og tilskuddsordningen ►►