- Jeg er glad for at det nå er tilsatt en prosjektleder og at det er fremdrift i prosjektet. Styringsgruppen vil samles på nyåret og legge en god plan for det videre arbeidet med bredbånd til alle i Rakkestad, kommenterer ordfører Karoline Fjeldstad.

Førisdahl har bred kompetanse og erfaring fra bredbånds-/fiberprosjekter og gleder seg til oppstart i Rakkestad. Noe av det som blir hans viktigste oppgave i starten blir å skaffe oversikt over hva som finnes av infrstruktur, hva som er tilgjengelig og hvordan man organiserer arbeidet fremover slik at det blir bredbånd til alle i Rakkestad. Her blir tilbakemeldinger fra innbyggerne veldig viktig. Dette og annet kommer vi nærmere tilbake til når han er i gang.