Utbygging i Østbygda er utfordrende

Gårdsbrukene og husstander i området ligger langt fra nærmeste tilkoblingspunkt og mangler trekkerør for fiberkabelen. Å bygge fiberanlegg i et slikt område med stor avstand til nærmeste nabo er svært kostbart. Prosjektleder for bredbånd i Rakkestad kommune Ole Harald Førisdahl synes det er positivt at HomeNet har vunnet anbudet og nå skal bygge ut området. Kommunen har søkt staten om tilskudd og bidrar også selv med tilskudd til bredbåndsutbyggingen.  

Prosjektlederen fremhever at for å gjennomføre slike prosjekter er det viktig å få grunneiere med i prosjektet, etablere et samarbeid og ikke minst, være villig til å brette opp ermene og ta i ett tak. Felles for et vellykket prosjekt er engasjement og vilje til å finne løsninger. 

Målet er å starte utbygging snarest mulig. Alle husstander som er innenfor området vil få tilsendt informasjon og tilbud fra HomeNet. Etter sommeren skal selskapet sammen med sine underleverandører starte graving av nytt og moderne fiberanlegg til over 300 husstander. 

Skal bygge ut i hele Rakkestad

Rakkestad kommune har som mål at alle innbyggere skal ha bredbåndstilknytning innen utgangen av 2025. Mange områder er allerede bygget ut og flere dugnadslag er opprettet. Østbygda er første område som bygges ut med statlige Nkom-midler. Kommunen har søkt staten om ytterligere midler for neste utbyggingstrinn.

Les mer her: www.rakkestad.kommune.no/bredbaand