Rakkestad kommune ble tildelt omsøkt beløp på 6,1 millioner til utbygging av bredbånd. 

Mange kommuner søkte om midler
Støtteordningen gjelder for områder som ikke har kundegrunnlag for kommersiell utbygging av bredbånd. 

- Vi har lagt vekt på at alle som har søkt og er kvalifisert skal få tildelt midler. Dette er viktig for at kommunene skal komme i gang med en prosess der utbygging kan skje fortløpende, inntil alle husstander har fått god bredbåndsdekning, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

- Dette er svært gledelig for Rakkestad kommune og et viktig bidrag for at flere skal få bredbånd. Tiden vi har vært igjennom, har vist at mange kan utføre sitt arbeid hjemmefra, bare man har gode digitale verktøy og god bredbåndkapasitet, sier ordfører Karoline Fjeldstad.

6.1 millioner er planlagt å dekke utbygging i deler av Os og i Degernes øst og syd.

Livskraftige lokalsamfunn
Med god bredbåndstilgang vil digital kommunikasjon gi oss mulighet til å bo lengre fra utdanningsinstitusjoner, drive næringsutvikling og å delta i arbeidslivet fra lokalsamfunnet i Rakkestad. For å kunne fullt utnytte mulighetene for digital kommunikasjon må forskjellene i bredbåndstilgangen mellom byene og distriktene utjevnes. Tilskuddet er svært positivt for kommunen vår sier prosjektleder for bredbånd i kommunen Ole Harald Førisdahl. 

Bredbånd for alle
Utbygging av bredbånd i Norge skjer ved at kommersielle aktører bygger ut der det er befolknings- og kundegrunnlag for lønnsom drift. Kartlegging viser imidlertid at deler av befolkningen ikke får et bredbåndtilbud med en slik modell.

Fylkeskommunen forvalter ordningen i Viken på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKOM) og har ansvar for utlysing og gjennomføring av anbudskonkurranser med mer.

Tilbudet er rettet mot områder som mangler bredbånd på minimum 30 Mbit/s og ikke har grunnlag for kommersiell utbygging. Etter søknad kan disse få tilskudd til utbygging av bredbånd med en hastighet på minimum 100 Mbit/s.