Mobildekning er viktig for alle husstander og også for områder som benyttes til frilufts formål og rekreasjon som fritidshytter, fotturer, fiske, jakt ol.

Kommunen har tatt en rolle i utbygging av nye mobilmaster i mange områder uten tilfredsstillende dekning. Det som gjenstår er dyre utbyggingsprosjekter med færre husstander og som ikke gir lønnsomhet for utbyggere. Kommunen har her bevilget tilleggs finansieringen som er nødvendig for å utbygging av nye master. Det gjennomføres fortiden utbygging av 5 nye mobilmaster i kommunen

Rakkestad kommune håper det kan bli mer attraktivt å bosette seg i spredt bebyggelse ute i distriktene. God mobildekning og et tilfredsstillende bredbånd er en nødvendighet for både skolebarn, ungdom, voksne, eldre og alle i arbeidslivet.