Rakkestad kommune har for begge områdene søkt om Nkom-tilskudd (Nasjonal kommunikasjonsmyndighet) i tillegg til eget kommunalt tilskudd. 
Samlet tilskudd til utbyggingene er totalt på kr 8.4 mill, i tillegg til det utbyggere selv går inn i prosjektene med.

Husstander som nå får bredbåndstilbud blir kontaktet via sms, epost og brev, med informasjon om innholdet. 

Informasjonsmøter

Det gjennomføres informasjonsmøter i rådhuset i Rakkestad ila våren 2024. I møtet vil Rakkestad kommune delta, sammen med utbygger for å informere om sine tilbud og fremdriftsplaner.

Vi kommer tilbake med nærmere informasjon om dette.