Har du fått fastsatt taksten din via formuesgrunnlag fra skatteetaten og du mener at taksten er feil, må du sende klagen din til Skatteetaten.
Klagen skal fremstilles på skjema: RF-1366, Endringsmelding for formues- og inntektsskatt for personlige skattepliktige. (Husk å velge riktig år på skjemaet). 

På skjemaet må du opplyse om evt. feil ved taksten, og ny verdivurdering fra eiendomsmegler/bankforbindelse kan lastes opp og legges ved som vedlegg, dersom det er ønskelig.

Dersom du har takst fastsatt av Rakkestad kommune (bolighus på gård, hytte/fritidsbolig eller næringseiendom, har du 6 ukers klagefrist, regnet fra dagen eiendomsskattelisten er lagt ut til offentlig ettersyn. Klagen bør inneholde en nærmere begrunnelse for hvorfor du mener den fastsatte taksten er feil.

Det er viktig å bemerke at ifølge lov om eiendomsskatt kan klagen resultere i lik, lavere eller høyere takst enn den taksten som opprinnelig er fastsatt.

En eventuell klage sendes:
Rakkestad kommune, Eiendomsskattekontoret, Postboks 264, 1891 Rakkestad.

vedr. klagefrist eiendomsskatt

I Rakkestad kommune er takstgrunnlaget endret for alle som har fått benevnelsen «formuesgrunnlag bolig»  i melding om takst og skatt. Grunnlaget for eiendomsskatt inneværende år er hentet fra Skatteetaten, og dette grunnlaget kan påklages Skatteetaten også etter 6 ukers fristen.