Selve prisen deles høytidelig ut på 17. mai, men gutta vil i løpet av få dager få overrekt en blomst av ordfører Ellen Solbrække.

Forslagsstiller er Rakkestad Idrettsforening ved leder Håvard Larsson, som begrunner innstillingen med at laget legger ned en fantastisk innsats for at mange barn og voksne skal få gleden av å boltre seg på en flott skøytebane. Rakkestadsamfunnet er prisgitt dette laget for at skøyteaktiviteten skal være en realitet hver vinter på grusbanen ved Bergenhus.

Hvert eneste år legger de ned mange hundre timer totalt:

  • Sommer - vedlikehold av maskiner og utstyr, avretting av banen, vedlikehold av skøytebua etc.
  • Vinter - vanning/islegging, snømåking og vedlikehold av skøytebanen, daglig vask i skøytebua etc.

Leder i Rakkestad Idrettsforening Håvard Larsson synes tildelingen er fullt fortjent, gledelig og ikke minst inspirerende.