Hvem kan bli tildelt denne oppmerksomheten?

Mesterskap må være gitt offisiell status. Det kan i spesielle tilfeller gjøres unntakt fra denne bestemmelsen. Når oppmerksomheten gis til idrettsutøvere, skal det som hovedregel kun være mesterskap i idrettsgrener underlagt NIF ( Norges Idretssforbund).

Mesterskapet må være et A-mesterskap for seniorer og de forskjellige aldersbestemte klasser.
Det kan gjøres vurdering for premiering av andre særskilte prestasjoner/plasseringer i store mesterskap.

Rakkestad Idrettsråd, samt lag og foreninger informerer Rakkestad kommune om aktuelle kandidater. Ordningen bekjentgjøres i tillegg i lokalpressen og på kommunens hjemmesider.

Det sendes en gratulasjon så snart Rakkestad kommune har fått kjennskap til mesteren.
Ordføreren eller den han/hun utpeker, overrekker kommunens gavepremier i tilknytning til kommunestyrets siste møte før jul.