Begrunnelsen for tildelingen av prisen til nettopp disse to kommer fra en av forslagsstillerne som Velferdsutvalget kunne stille seg bak:

Per Vidar Pedersen og Atle Morset gjør en utrolig innsats i Fjella med å holde i stand stier, bygge klopper og bruer, lage sitteplasser, gapahuker, sette opp DNT-skilt som viser stier, steder og høydemeter mm.
De har med seg fra 6 til 14 eldre karer som hjelper til hver onsdag hele året bortsett fra når været er for vanskelig med regn og snø, samt at de har noe ferie på sommeren.
I tillegg til disse onsdagene er Per Vidar og Atle ute flere ganger i uka og planlegger hva karene skal gjøre. Når karene kommer på onsdagene er jobber fordelt og blir utført. Totalt i 2019 ble det utført 1530 dugnadstimer ifølge ajourført dagbok.
Det kommer mange positive tilbakemeldinger fra mennesker fra fjern og nær, og stiene blir flittig brukt. Nå som stolpejakten er kommet i gang er det viktig at folk får markerte og gode stier å gå på. Gutta sier at det er sosialt og hyggelig for kropp og sjel.
Eventuelle prispenger vil gå til utstyr som det er behov for når jobben skal utføres.

Ordfører Karoline er også veldig fornøyd med årests vinnere og sier dette her er folkehelse satt i system. Her er det blitt gjort en stor dugnadsinnsats for at vi alle skal kunne ferdes rundt i fjellaområdet. Det er blitt lagt ned utallige med dugnadstimer. Dette er absolutt en velfortjent pris på alle måter.