Formålet med kultur- og frivillighetsprisen

Formålet med kultur- og frivillighetsprisen er å gi heder til en person eller organisasjon som har betydd eller betyr mye for kulturlivet i bygda. Alle grener av kulturlivet stilles likt.
Aktuelle kandidater kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som arbeider innen kulturområdet.

Rakkestad kommunes kultur- og frivillighetspris kan bare oppnås én gang.

Alle organisasjoner og enkeltpersoner i Rakkestad kan foreslå kandidater til kultur- og frivillighetsprisen

Forslagsfrist er 1. mars - fremmes skriftlig

Forslag må fremmes skriftlig og må inneholde:
forslagsstillers navn og adresse, kandidatens navn og adresse og en kort begrunnelse for forslaget.

Vedtak om tildeling er endelig og ikke gjenstand for klage eller krav om ytterligere begrunnelse.
Ordføreren eller den han/hun utpeker, overrekker prisen i Rakkestad 17. mai.

Tildeling av kultur- og frivillighetsprisen fra 2016 -

Kultur- og frivillighetspris:

ÅrNavnSum kr
2023Ingen utdeling 
2022Rakkestad Janitsjar 100 år15 000
2021Ingen utdeling 
2020For godt vedlikehold av stier og turterrenget i Fjella våre:
Per Vidar Pedersen og
Atle Morsett
15 000
2019Ingen utdeling 
2018Isleggergutta
Glenn Jelsnes,
Robert Jelsnes
Trond Heyerdahl
15 000
2017Ingen utdeling 
2016Rakkestad kunstforening15 000
2015Ingen utdeling 

Tildeling av kulturpris i årene 1987 - 2014:

           

 

Kulturpris:    

 
ÅrNavnSum kr
2014Rakkestad idrettsforening15 000
2013Lions club Rakkestad15 000
2012Kjell Roger Strøm Olsen15 000
2011Hege og Thor Lannem15 000
2010Ingen utdeling 
2009Bodil Broen Degnes15 000
2008Ingen utdeling 
2007Rakkestad skolekorps15 000
2006Jorunn Kristiansen10 000
2005Hjemmefrontsmuseets venner10.000
2004Sandbekkmøllens Venner10.000
2003Carl-Erik Larsson10.000
2002Bygdebokkomiteen og Underhuset10.000
2001Per Roar Østby10.000
2000Eva Bjørnstad10.000
   
1999Halfdan Elverhøi  7.000
1998Per Steinar Gjulem  7.000
1997RIF- fotball  7.000
1996Inger Lise Weibye  7.000
1995

Jon Ringstad

Arne Ringstad

  7.000

  7.000

1994Ingen utdeling 
1993Anne Rasmussen  7.000
1992Odd Fladstad  7.000
1991Ole Haug  7.000
1990Johan Aamodt  7.000
   
1989Asbjørn Bye  6.000
1988Olav Storeheier  7.000
1987Ivar Filtvedt10.000