Rakkestad kommune kan tilby jakt på småvilt - søknadsfrist: 20. mai

Småviltarter det kan jaktes på:

  • And

  • Gjess

  • Grevling (Bjørndalen og Bredholt)

  • Hare

  • Jerpe

  • Orrfugl

  • Ringdue

  • Rødrev

  • Tiur

Jaktkvoter
Det er ingen kvotebegrensninger på dette tilbudet.

Mer detaljert beskrivelse

Det går bilveg fram til alle teigene, så det skulle være lett å finne fram.
Det er vesentlig skogsfugl og andefugl som er aktuelle jaktobjekter, men det finnes også noe hare.

Jaktregler

Småviltjakta har følgende begrensninger utover jaktlovens rammer.  
På grunn av elgjakta selges det ikke jaktkort en periode i begynnelsen av oktober - periodens avgrensing ser dere når dere kjøper kort.

Jakt på skogsfugl begrenses til bare tiur og orrhane.
Det er ikke tillatt å felle hunnfugl av storfugl og orrfugl.
Røy, orrhøne og jerpe er for tiden freda i Rakkestad kommunale skoger.

Det selges sesongkort på småviltjakt i perioden fra 10. september (21. august) til 23. desember.

Søknadskjema finner du nederst på nettsiden

Logo inatur grønn symbol

Døgnkort selges via inatur til jakt på småvilt

Jakt - Rakkestad -inatur.no

Her går du inn å finner ledige terreng for småvilt, som du kan kjøpe døgnkort til.
du finner oversikt på de ulike områdene på inatur sine sider og kan ta en tipp på områdene som ligger ved her i pdf og bildefil.

Småviltkort

Småviltkortet omfatter alle arter som det er jakttid på, og som er definert som småvilt.

Det selges også jaktkort på rådyr, og jaktkortet gjelder en enkelt skogteig.
dersom en jeger skyter rådyr tidlig i jakten, er det anledning til å kjøpe ett jaktkort til.

Ved søknad tas med ønsket type jakt samt hvilket område.