Landbruksinfo 2 - 2024

Temaer i landbruksinfo 2 - 2024

 • Søknad om produksjonstilskudd 2024 - del 1
 • Tilskudd til drenering
 • Har du fått laget deg en gjødslingsplan?
 • Har du bestilt skogbruksplan?
 • Foredrag om Vipe

Les Landbruksinfo 2 - 2024 her

Skjema for bestilling av skogbruksplan

Landbruksinfo 1 - 2024

Temaer i landbruksinfo 1 - 2024

 • Utbetaling av produksjonstilskudd
 • Utbetaling av regionale miljøtilskudd
 • Informasjonskveld for nye bønder 6. mars

Les Landbruksinfo 1 - 2024 her

Landbruksinfo 10 - 2023

Temaer i landbruksinfo 10 - 2023

 • Søknad om produksjonstilskudd
 • Landbruksdirektoratets fagsystemer stengt rundt nyttår
 • Tilskudd til produksjonssvikt - ettersending av dokumenter
 • Innovasjon Norge
 • Skogfond utbetales ikke i januar
 • Østfold gjenoppstår og Rakkestad får nytt kommunenummer
 • Møter i januar

Les landbruksinfo 10 - 2023 her

Landbruksinfo 9 - 2023

Temaer i landbruksinfo 9 - 2023

 • Kontroll tilskuddssøknader
 • Tilskudd ved produksjonssvikt
 • Innovasjon Norge
 • Villsvin
 • Skogfond
 • Landbruksplast

Les landbruksinfo 9 - 2023 her

Landbruksinfo 8 - 2023

Temaer i Landbruksinfo 8 - 2023:

 • Produksjonstilskudd
 • Regionalt miljøtilskudd
 • Tilskudd ved produksjonssvikt
 • Informasjonsmøte om tilskuddsordningen
 • Hjelp til søknad

Landbruksinfo 8 - 2023

Infomøte om tilskuddsordningene mandag 9. oktober 2023 kl. 18:00
Velkommen til festsalen i Rakkestad kulturhus.
 

Invitasjon til møte - Mulighetsbilde for storskala biogassanlegg - 27. september 2023

Landbruksinfo 7 - 2023

Temaer i Landbruksinfo 7 - 2023:

 • Tilskudd ved produksjonssvikt – skade ved flom
 • Tilskudd ved produksjonssvikt – presiseringer
 • Naturskadeordningen
 • Dispensasjon for bruk av glyfosat for nedsviing av fôrkorn og åkerbønner

Landbruksinfo 7 - 2023

Tilleggsetikett dispensasjon glyfosat i åkerbønne 2023 (PDF) ►

Landbruksinfo 6 - 2023

Temaer i Landbruksinfo 6 - 2023:

 • Tilskudd ved produksjonssvikt - skade ved flom
 • Regionale miljøkrav - høstkorn, fangvekster - presiseringer
 • Regionale miljøtilskudd - RMP
 • Vårkorn, modning og bruk av glyfosat i gulmoden byggåker
 • Dreneringstilskudd
 • SMIL-tilskudd
 • Rapportering av rådyrjakt
 • God innhøsting!

Landbruksinfo nr 6 - 2023

Landbruksinfo 5 - 2023

Temaer i Landbruksinfo 5 - 2023

 • Tørke og tilskudd ved produksjonssvikt - presiseringer for 2023
 • Søknad om tilskudd til produksjonssvikt
 • Økte satser i RMP
 • Regionale miljøkrav - høstkorn og tilpasning i 2023 på grunn av tørken
 • Floghavre

Landbruksinfo 5 - 2023

Landbruksinfo 4 - 2023

Temaer i Landbruksinfo 4 - 2023

 • Tørke og tilskudd ved produksjonssvikt
 • Husdyr og grovfôrproduksjon – tørke
 • Møter om produksjonssvikt
 • Gårdskart og AR5
 • Møter i Jordhelseprosjektet
 • Skogplanting under tørre forhold

Landbruksinfo 4 - 2023

Invitasjon til fagmøter juli 2023

Landbruksinfo 3 - 2023

Temaer i Landbruksinfo 3 - 2023

 1. Skjema for deltakerregistrering for Jordhelseprosjektet
 2. Invitasjon til kurs i Gårdskompostering 17. og 18. april

Landbruksinfo 3 - 2023

Skjema deltakerregistrering jordhelseprosjektet

Kurs i gårdskompostering 17.-18.04-2023

Landbruksinfo 2 - 2023

Temaer i landbruksinfo nr 2 - 2023

 1. Søknad om produksjonstilskudd del 1 - Frist 15. mars
 2. Oppstartsmøte "Jordhelseprosjektet" 20. mars kl. 19.00 om jordhelse
 3. Regionale miljøkrav - Veileder til forskriften
 4. Utbetaling av RMP-tilskudd

Landbruksinfo nr 2 - 2023 fra Rakkestad kommunde.pdf

Oppstartsmøte "Jordhelseprosjektet" 20. mars kl. 19.00 om jordhelse

Landbruksinfo 1 - 2023

Temaer i landbruksinfo nr 1 - 2023

 1. Informasjonsmøte om reginoale miljøkrav 26. januar
 2. Møte om Regionalt miljøtilskudd og fangvekster 27. februar
 3. Utbetaling av tilskudd

Landbruksinfo nr 1 - 2023 fra Rakkestad kommune.pdf

Velkommen til landbrukskveld om nye regionale miljøkrav og miljøtiltak i landbruket.pdf

Landbruksinfo 8 - 2022

Temaer i landbruksinfo nr 8 - 22:

 1. Produksjonstilskudd 2022 - Frist for etterregistrering av opplysninger
 2. Informasjonsmøte regionale miljøkrav 26. januar på Bøndernes Hus
 3. Regionale miljøkrav 2023
 4. Rapport fra rådyrjakta 2022

Landbruksinfo nr 8 Julespesial - 2022  fra Rakkestad kommune.pdf

Velkommen til landbrukskveld om nye regionale miljøkrav og miljøtiltak i landbruket.pdf

Landbruksinfo 5 - 2022

 1. Økt tilskudd til drenering av jordbruksjord
 2. Produksjonstilskudd - ekstrautbetaling
 3. Floghavre
 4. Markens Grøde (se vedlegg)
 5. Fra skogbruket

Landbruksinfo nr 5 - 2022 fra Rakkestad kommune.pdf

Velkommen til Klimalåven på Markens Grøde i Rakkestad 12. august 2022.pdf

Landbruksinfo 6 - 2021 - Søknadsspesial. Husk frist 15. oktober

Temaer i landbruksinfo nr 6-21 er: Tilskuddssøknadsinfo spesial - Husk frist 15. oktober!

 1. Produksjonstilskudd (PT) 2021
 2. Regionalt miljøtilskudd 
 3. Tilbud om veiledning ved utfylling av RMP-søknad
 4. Søknad om SMIL-tilskudd
 5. Søknad om tilskudd til drenering
 6. Innovasjon Norge - Mobiliseringsmøte 28. oktober 2021 

Landbruksinfo 6 - 2021 - Rakkestad kommune.pdf

Landbruksinfo 5 - 2021

Temaer i dette landbruksinfo:

 1. Møte om dyreredning og brannvernberedskap 21. september .
 2. Jordprøver
 3. Regionale miljøkrav
 4. Regionale miljøtilskudd - 2021
 5. Søknad om produksjonstilskudd 2021
 6. Søknad om Regionale miljøtilskudd - 2021
 7. Infokveld for matgründere og matprodusenter

Landbruksinfo nr 5 - 2021 - Rakkestad kommune.pdf

Invitasjon matgründere og matprodusenter - møte 14.oktober 2021 - påmelding 10.oktober.pdf

Landbruksinfo 4 -2021

Temaer i dette landbruksinfo:
1.Floghavre 
1.RMP -veileder 2021 
2.Porforbud for fjørfe 
2.Nytt fra skogforvaltningen 

Landbruksinfo 3 - 2021

Landbruksinfo 3 - 2021.pdf

Temaer i dette landbruksinfo:

 1. Våronn
 2. RMP -veileder 2021
 3. Nytt gårdskart med nye funksjoner
 4. Nye erosjonsklasser
 5. Plantevernmidler i vann
 6. Landbruksplast
 7. SMIL og NMSK 

Landbruksinfo 2 - 2021

Temaer i landbruksinfo 2 - 2021.pdf - ny versjon V1

 1. Utbetalingsbrev produksjonstilskudd og regionalt miljøtilskudd  
 2. Produksjonstilskudd 2021 
 3. Periodisk ajourhold av AR5
 4. Kommuneplan 2020-2032.
 5. Ny strategi for SMIL og NMSK
 6. Konfliktdempende tiltak i ulvesonen

Landbruksinfo 1 - 2021

Landbruksinfo 1 - 2021.pdf inneholder disse temaene:

 • Innovasjon Norge – søknad om tilskuddsmidler 20201 
 • Webinar: God økonomi og praksis i landbrukets miljøordninger
 • Digitalt kurs - Landbrukets klimakalkulator 
 • Autorisasjonskurs plantevern 
 • Gjødslingsplan 
 • Rådyrrapportering- 2020 
 • Tilskudd skog 
 • Annen info:

 

Høsten etter tresking er et fint tidspunkt å ta jordprøver.

Husk at du skal ha jordprøver som er maksimalt 8 år gamle når du skal lage gjødslingsplan for neste sesong.

Jordprøvebor får du lånt på servicekontoret og der får du også skjemaer og jordprøveesker.