Arbeidsoppgavene er å forvalte lover og forskrifter knyttet opp mot vilt og innlandsfiske.
Kommunens viltforvaltning har også ansvaret for salg av