Fjerning av beverdemning og felling av skadebever

Bever kan skape problemer ved at demninger kan sette jordbruksområder og skogområder under vann.

Beverdemninger kan ikke fjernes uten at det er gitt tillatelse fra kommunale myndigheter.

Kommunen kan også gi ekstraordinær fellingstillatelse til fjerning av bever som gjør skade, dersom beveren felles utenom ordinær jakt tilfaller den viltfondet.

Jakt på bever i Holmetjern/Laksenområdet i Rakkestad

Jaktkvote bever:

Ved kjøp av jaktkort får du retten til felle et dyr.
Du kjøper jaktkort via iNatur - jaktkort koster pr. febr. 21 kr. 300,-


Ved felling betales en egen fellingsavgift på kr 500,-
Ved felling skal det ringes eller sendes sms til: 969 43 686

Området det kan jaktes på bever er i Holmetjern/Laksen området i Degernes

Holmetjern Laksen ligger langt syd i Rakkestad kommune - området er ca 7000 daa.  Avstanden er ca 20 km fra Rakkestad sentrum - følg riksvei 22 et stykke syd for Degernes sentrum - følg veien mot Sandbekk til du kommer dit hvor veien tar inn mot Hivann.  Etter ca 5 km langs Hivannsveien kommer man inn til Merratjern, Prestedammen med en bekk syover i området der finnes det bever.  til dels mye bever. 
nord=6574099 -øst=644135
Jaktområdet bever Holmetjern Laksen i Degernes