Kommunen er inndelt i 5 planområder for elgforvaltning.

Disse planområdene består av tilsammen 24 elglag.
Rakkestad har følgende planområder:

  • nordre planområde
  • vestre planområde
  • midtre planområde
  • østre planområde og
  • Degernes planområde.

Planområdene utarbeider treårige bestandplaner som viser hvilke dyr som kan skytes.

Det må innbetales fellingsavgift til kommunen for de dyrene som blir felt.

Det vil komme regning på denne avgiften etter at jakten er over og fellingsinfo er sendt inn.
Avgiften blir avsatt i det kommunale viltfondet.