Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
29. november:

Koronatesting på hverdager, ring servicekontoret 69 22 55 00 mellom kl 08.00 - 15.30. For generelle spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatlf: 815 55 015 fra kl 08.00 - 15.30

Postlister

Offentlige organer er pålagt å føre offentlig journal over inn- og utgående korrespondanse. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan innbyggerne enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviter er en styrke for lokaldemokratiet.

Innsyn i dokumenter / bestilling av saksdokumenter
Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter ved å kontakte oss pr. e-post (postmottak@rakkestad.kommune.no), telefon (69 22 55 00), telefaks (69 22 55 01) eller ved personlig oppmøte eller du kan fylle ut elektronisk skjema for bestilling av saksdokumenter. Søknadene vil bli individuelt behandlet og det kan gå noen dager før du får svar.

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Det betyr at vi har gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet skal unntas fra offentlighet. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Klagerett
Hvis din innsynsbegjæring blir avslått skal avslaget grunngis med lovhjemmel (fullstendig paragraf). Dersom du ønsker å klage på avslaget skal dette gjøres skriftlig. Klagen blir så behandlet av kommunen og dersom avslaget opprettholdes kan innsynsbegjærer klage dette inn for Fylkesmannen i Østfold, Pb 325, 1502 Moss.

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
20/2105-2
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: Håheim Prosjekt AS
20/2092-2
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: Signe Marie Jahren
20/2322-1
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Viken fylkeskommune
20/2143-2
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Kartverket
16/838-51
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
17/2853-6
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: Magnar Aamoth
20/2323-1
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Bufetat
20/2245-2
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: Skogselskapet i Østfold
20/2245-6
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Skogselskapet i Østfold
20/2245-4
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: Skogselskapet i Østfold
20/2245-5
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: Skogselskapet i Østfold
20/2324-1
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Jan Ivar Tjernæs
20/2134-3
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: Elektrovakuum AS
20/1701-3
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: *****************
20/2194-4
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
20/2194-5
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: *****************
20/2194-6
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
20/2194-7
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: *****************
20/2054-4
Dato: 04.11.2020 - Avsender: SH prosjekt AS
20/2453-1
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
20/615-260
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Helsedirektoratet
16/812-18
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
20/738-8
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Anders Jarlsby
16/1209-37
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
20/2202-2
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: *****************
19/2681-6
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: *****************
20/2125-8
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
20/2054-5
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Rakkestad kommune v/ Petter-Ole Kartnes
17/3017-52
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
19/1218-4
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: *****************
17/910-4
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
20/2112-3
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Anne-Lise og Johnny Aaserud
20/538-21
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: Kartverket - Tinglysing
20/2118-3
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: *****************
16/2663-23
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: *****************
19/2579-5
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: *****************
20/2118-4
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
19/2103-7
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
18/443-36
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
20/1665-159
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: *****************
20/1665-160
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: *****************
20/2229-1
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Bjørn Gunnar Snopestad
20/2026-2
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
20/2327-1
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Jan Hilmar Hystad
16/895-45
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
19/355-10
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: Hans Jørgen Fagereng
20/2194-8
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
20/2194-9
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: *****************
20/2328-1
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Viken fylkeskommune
20/2331-1
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Rakkestad Handelsstand
20/615-261
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
20/615-262
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
20/615-263
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Landslaget for lokalavisene - LLA
19/355-11
Dato: 04.11.2020 - Mottaker: Hans Jørgen Fagereng
20/615-264
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Film & Kino
20/2332-1
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Kommunal- og moderniseringsdepartementet
20/248-20
Dato: 04.11.2020 - Avsender: Sykehuset Østfold HF
20/2376-1
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************
20/2378-1
Dato: 04.11.2020 - Avsender: *****************