Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Har du helserelaterte spørsmål om koronaviruset Covid-19 må du ringe din fastlege. For generelle
spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatelefon 815 55 015 åpent fra kl 08.00 - 20.00.
:

Vil du testes for Covid-19 ?

Ta kontakt med din fastlege i vanlig kontortid. Utenom kontortiden må du ringe Legevakten i Sarpsborg på nr 116117. 

Svar på prøver

Du kan selv gå inn på HelseNorge.no å få svar ca 24 timer etter at testen er tatt. Gi beskjed til Smittevernkontoret dersom du ikke har tilgang til HelseNorge.no, så kontakter de deg når svar foreligger. 

Les mer...

Postlister

Offentlige organer er pålagt å føre offentlig journal over inn- og utgående korrespondanse. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan innbyggerne enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviter er en styrke for lokaldemokratiet.

Innsyn i dokumenter / bestilling av saksdokumenter
Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter ved å kontakte oss pr. e-post (postmottak@rakkestad.kommune.no), telefon (69 22 55 00), telefaks (69 22 55 01) eller ved personlig oppmøte eller du kan fylle ut elektronisk skjema for bestilling av saksdokumenter. Søknadene vil bli individuelt behandlet og det kan gå noen dager før du får svar.

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Det betyr at vi har gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet skal unntas fra offentlighet. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Klagerett
Hvis din innsynsbegjæring blir avslått skal avslaget grunngis med lovhjemmel (fullstendig paragraf). Dersom du ønsker å klage på avslaget skal dette gjøres skriftlig. Klagen blir så behandlet av kommunen og dersom avslaget opprettholdes kan innsynsbegjærer klage dette inn for Fylkesmannen i Østfold, Pb 325, 1502 Moss.

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
20/1484-2
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: Fylkesmannen I Oslo og Viken
20/930-6
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/931-6
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1252-3
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/615-192
Dato: 03.08.2020 - Avsender: Folkehelseinstituttet
20/1563-2
Dato: 03.08.2020 - Avsender: Allemed
19/883-2
Dato: 03.08.2020 - Avsender: Fylkesmannen i Oslo og Viken
20/11-116
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/64-51
Dato: 03.08.2020 - Avsender: Nasjonal Varslergruppe
19/2612-4
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1585-2
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1585-3
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1585-4
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1585-5
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1585-6
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1585-7
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1585-8
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1585-9
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1585-10
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1585-11
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1585-12
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
19/2592-4
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1136-10
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1442-25
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1442-26
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1442-27
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1442-28
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1442-29
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1442-30
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1442-31
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1442-32
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1442-33
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1442-34
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1442-35
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1442-36
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1442-37
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1442-38
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
16/2410-25
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
17/1054-9
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
18/1176-11
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
18/3317-5
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
18/3314-7
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
16/4083-12
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1405-9
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1405-10
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1589-1
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1405-11
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
16/4015-6
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
16/4043-18
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
17/3017-42
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1184-7
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1345-5
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1345-6
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1586-1
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
20/1587-1
Dato: 03.08.2020 - Avsender: *****************
19/1547-78
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
19/1547-79
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************
20/1405-12
Dato: 03.08.2020 - Mottaker: *****************