Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Postlister

Offentlige organer er pålagt å føre offentlig journal over inn- og utgående korrespondanse. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan innbyggerne enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviter er en styrke for lokaldemokratiet.

Innsyn i dokumenter / bestilling av saksdokumenter
Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter ved å kontakte oss pr. e-post (postmottak@rakkestad.kommune.no), telefon (69 22 55 00), telefaks (69 22 55 01) eller ved personlig oppmøte eller du kan fylle ut elektronisk skjema for bestilling av saksdokumenter. Søknadene vil bli individuelt behandlet og det kan gå noen dager før du får svar.

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Det betyr at vi har gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet skal unntas fra offentlighet. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Klagerett
Hvis din innsynsbegjæring blir avslått skal avslaget grunngis med lovhjemmel (fullstendig paragraf). Dersom du ønsker å klage på avslaget skal dette gjøres skriftlig. Klagen blir så behandlet av kommunen og dersom avslaget opprettholdes kan innsynsbegjærer klage dette inn for Fylkesmannen i Østfold, Pb 325, 1502 Moss.

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
22/1123-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Miljødirektoratet
22/1124-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Miljødirektoratet
22/1125-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Viken fylkeskommune
22/1125-2
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Viken fylkeskommune
21/2162-10
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
18/3272-12
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1122-1
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: Vigdis Lindemark
22/68-5
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Thor Harald BJoner
22/68-4
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Thor Harald Bjoner
22/68-6
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: Thor Harald Bjoner
22/496-5
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: Thor Harald Bjoner
22/903-6
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
22/870-3
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
16/4301-51
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1020-8
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/880-2
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: Bygdepride Rakkestad
22/1112-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
21/2893-10
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Bjørn Olav Bergholtz
16/2101-32
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
17/1086-20
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1111-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Rakkestad avis
22/1111-2
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: Rakkestad avis
19/1913-25
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
17/1843-35
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/4-35
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Tor Heltne
22/4-36
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Susan Mehlum
16/1156-7
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
17/650-5
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/364-5
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
22/363-6
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
21/2154-26
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: Nils Petter Karlson
21/2154-27
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: Øyvind Hermansen
16/4049-48
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
22/104-39
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Jens Christian Laage
21/576-8
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Rudskogen Motorsenter AS
22/998-3
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Rita Karlsen
22/476-24
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
22/152-50
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
19/551-34
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: Unni Berit Ødegård
22/4-37
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Kjell Ringstad
17/1149-29
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1117-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Arbeidstilsynet
22/1116-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Øst 110-sentral IKS
22/627-3
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Fagforbundet Rakkestad
22/627-4
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Legeforeningen
22/627-5
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Delta Rakkestad
21/2162-9
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1116-2
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Øst 110-sentral IKS
22/831-2
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Bislingen, Maria
22/614-3
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Klima Østfold
22/1119-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Statsforvalteren i Oslo og Viken
22/1121-1
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
22/1120-1
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
22/4-38
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Glosli, Espen
22/4-39
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Ole Christian Grøtvedt, Ørnulf Hagen og Robert Nygård
22/988-4
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/988-5
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
22/988-6
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/988-7
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
19/2421-11
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
20/615-618
Dato: 18.05.2022 - Avsender: Viken fylkeskommune
22/972-18
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/972-19
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
22/1126-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1127-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1128-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1129-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1130-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1131-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1131-2
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1132-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1133-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1134-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/1135-1
Dato: 18.05.2022 - Avsender: *****************
22/476-25
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
16/2584-10
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
17/1812-26
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************
18/1772-8
Dato: 18.05.2022 - Mottaker: *****************