Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Postlister

Offentlige organer er pålagt å føre offentlig journal over inn- og utgående korrespondanse. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan innbyggerne enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviter er en styrke for lokaldemokratiet.

Innsyn i dokumenter / bestilling av saksdokumenter
Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter ved å kontakte oss pr. e-post (postmottak@rakkestad.kommune.no), telefon (69 22 55 00), telefaks (69 22 55 01) eller ved personlig oppmøte eller du kan fylle ut elektronisk skjema for bestilling av saksdokumenter. Søknadene vil bli individuelt behandlet og det kan gå noen dager før du får svar.

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Det betyr at vi har gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet skal unntas fra offentlighet. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Klagerett
Hvis din innsynsbegjæring blir avslått skal avslaget grunngis med lovhjemmel (fullstendig paragraf). Dersom du ønsker å klage på avslaget skal dette gjøres skriftlig. Klagen blir så behandlet av kommunen og dersom avslaget opprettholdes kan innsynsbegjærer klage dette inn for Fylkesmannen i Østfold, Pb 325, 1502 Moss.

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
18/1985-9
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
20/45-7
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
19/1445-7
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/893-2
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Fragment AS
17/1790-6
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
18/959-4
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Jan Tjerbo
16/4367-14
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
16/2983-18
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
19/1328-11
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/2840-16
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/270-11
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/2097-8
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/616-4
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Tom André Hamar
20/9-37
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Aktiv Eiendomsmegling Sarpsborg
20/968-1
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Arkama Arkitekter
20/808-14
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
18/3295-5
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
20/969-1
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/2043-4
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
16/4027-11
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
20/969-2
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/969-3
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
20/969-4
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
16/3125-12
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/970-1
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/970-2
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/970-3
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/232-8
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Lundborg Borettslag
20/232-9
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Holøsåsen Borettslag
20/955-2
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Beqiri Muhamed
20/955-3
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Beqiri Arjeta
20/955-4
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Nickelsen Li Li
20/955-5
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Holmsen Ann C Mosseros
20/955-6
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Holmsen Ole Anders
20/955-7
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Ruggli Johanne
20/955-8
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Ruggli Martin
20/955-9
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Rakkestad Kommune
20/955-10
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Rakkestad Kommune
20/9-38
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Aktiv Eiendomsmegling Mysen
16/3743-5
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
16/2548-21
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/972-1
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/973-1
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
20/156-4
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Helsedirektoratet
20/974-1
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Ahmed Mrabat
16/904-45
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/975-1
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Kartverket Oslo og Viken
18/1205-48
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/976-1
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Arcasa
20/248-10
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Sykehuset Østold HF
17/361-13
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Dawood Salman Zidan Khalaf Alkaiysi
16/3258-6
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/2674-3
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
16/1605-18
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/2741-16
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/976-2
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Arcasa
20/924-2
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Deltagruppen
16/4375-13
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/573-3
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Ole Christian Mustorp
18/370-3
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/571-3
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Ole Christian Mustorp
20/926-3
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Tore Fageraas
20/977-1
Dato: 06.05.2020 - Avsender: KoRus-Øst
17/2020-23
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Ola Wergeland Krog
18/1198-12
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/672-3
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Østfold kontrollutvalgssekretariat
16/2611-24
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/708-21
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Lars Henning Tønnesen
18/1198-13
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
17/2573-16
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/885-2
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
17/2737-11
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/2020-24
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Aud Andreassen
17/2020-25
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Stine Merete Westad
16/2371-23
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
17/2020-26
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Roy Foss
19/1901-21
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
17/2020-27
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Ole Martin Grimsrud
16/2159-12
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
17/2020-28
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Anne-Kari Grimsrud
17/1790-7
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
16/769-95
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
16/769-96
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
16/3133-8
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
19/1590-10
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
16/769-97
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
16/769-98
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/2740-4
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/2093-27
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
16/2231-12
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/2359-13
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
19/2823-7
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
19/2751-6
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
16/2873-10
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
19/1364-19
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/3381-11
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
19/2421-5
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
16/4572-22
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/1825-10
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
17/2729-10
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
20/978-1
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Fylkesmannen i Oslo og Viken
16/3952-27
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/2094-4
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
17/2730-5
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/2731-6
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/1000-7
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
16/3309-11
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
17/1762-4
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
17/1115-2
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
20/979-1
Dato: 06.05.2020 - Avsender: Norsk Kulturskoleråd
16/3891-8
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
17/422-4
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
16/2355-10
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
16/2156-12
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
16/1738-54
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: *****************
18/624-16
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Deltagere i faggruppe landbruk
18/624-17
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Deltagere i faggruppe landbruk
20/935-4
Dato: 06.05.2020 - Mottaker: Karoline Fjeldstad, Iselin Bjørnstad, Knut-Magne Theodorsen Bjørnstad, Peder Harlem
20/984-1
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************
16/4027-12
Dato: 06.05.2020 - Avsender: *****************