Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Postlister

Offentlige organer er pålagt å føre offentlig journal over inn- og utgående korrespondanse. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan innbyggerne enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviteter er en styrke for lokaldemokratiet.

Innsyn i dokumenter / bestilling av saksdokumenter
Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter ved å kontakte oss pr. e-post (postmottak@rakkestad.kommune.no), telefon (69 22 55 00), ved personlig oppmøte eller du kan fylle ut elektronisk skjema for bestilling av saksdokumenter. Søknadene vil bli individuelt behandlet og det kan gå noen dager før du får svar.

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Det betyr at vi har gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet skal unntas fra offentlighet. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Klagerett
Hvis din innsynsbegjæring blir avslått skal avslaget grunngis med lovhjemmel (fullstendig paragraf). Dersom du ønsker å klage på avslaget skal dette gjøres skriftlig. Klagen blir så behandlet av kommunen og dersom avslaget opprettholdes kan innsynsbegjærer klage dette inn for Statsforvalteren i Oslo og Viken, Pb 325, 1502 Moss.

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
19/2514-86
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: L&p Eiendom AS
22/809-10
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: *****************
23/2439-3
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: Gudim Barnehage Ina Cecilie Alme Johansen, Læringsverkstedet Knertitten Barnehage AS, Musikktrollet Barnehage Liv Høidal Bjønnes, Noahs Ark Barnehage
23/2188-8
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: Rudskogen Motorsenter AS
23/1657-7
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: *****************
23/2391-22
Dato: 21.11.2023 - Avsender: *****************
23/2391-23
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: *****************
23/2439-4
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: Gudim barnehage, knertitten (knertitten@laringsverkstedet.no), Noahs Ark Barnehage (post@noahsarkbarnehage.no), 'Musikktrollet Barnehage' (post@musikktrollet.no)
23/123-154
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Eurofins Environment
23/123-155
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Eurofins Environment
20/2366-30
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: *****************
23/9-13
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Spydeberg Regnskapslag
22/2423-7
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Degernes Idrettslag
23/2295-3
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Rakkestad Energi AS
23/2552-2
Dato: 21.11.2023 - Avsender: *****************
23/2789-1
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Statens vegvesen
23/2790-1
Dato: 21.11.2023 - Avsender: *****************
22/2423-8
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: Viken Fylkeskommune
23/9-14
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: Spydeberg regnskapslag
23/2706-2
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: Bergby, Lena Britt, Nordgjerde, Elin Kristine, Kristinsdottir, Agusta Kristin, Skagen, Marthe-Christine Aabø, Gudim barnehage, knertitten (knertitten@laringsverkstedet.no), 'Musikktrollet Barnehage' (post@musikktrollet.no), Noahs Ark Barnehage (post@noahsarkbarnehage.no), Fosserud, Liv
23/2792-1
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Trønder-Avisa
21/2750-17
Dato: 21.11.2023 - Avsender: *****************
22/2423-9
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Østre Viken Kommunerevisjon IKS
22/2437-3
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Odd Egil Lien
23/2015-15
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: Kartverket - Tinglysing
23/2524-9
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: Tove Magnussen
20/2366-31
Dato: 21.11.2023 - Avsender: *****************
23/2706-3
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: Bergby, Lena Britt, Nordgjerde, Elin Kristine, Skagen, Marthe-Christine Aabø, Kristinsdottir, Agusta Kristin, Gudim barnehage, knertitten (knertitten@laringsverkstedet.no), Noahs Ark Barnehage (post@noahsarkbarnehage.no), 'Musikktrollet Barnehage' (post@musikktrollet.no)
23/1691-3
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: Kommunene i Morsa og Glomma Sør
22/1163-71
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Halvor Hartvig
23/2793-1
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Utdanningsdirektoratet
23/72-5
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Helfo
23/2367-10
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Rakkestad sokn
23/2524-10
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Anne Berit Grande Lauvstad
23/62-92
Dato: 21.11.2023 - Avsender: *****************
23/298-14
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Sykehuset Østfold
23/62-93
Dato: 21.11.2023 - Avsender: *****************
23/2794-1
Dato: 21.11.2023 - Avsender: NHO
23/191-26
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Østfold Avfallssortering IKS
23/2795-1
Dato: 21.11.2023 - Avsender: Per Åsterud
22/2423-10
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: Viken Fylkeskommune
22/2423-11
Dato: 21.11.2023 - Mottaker: Viken Fylkeskommune