Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Alt om Korona

Postlister

Offentlige organer er pålagt å føre offentlig journal over inn- og utgående korrespondanse. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan innbyggerne enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviter er en styrke for lokaldemokratiet.

Innsyn i dokumenter / bestilling av saksdokumenter
Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter ved å kontakte oss pr. e-post (postmottak@rakkestad.kommune.no), telefon (69 22 55 00), telefaks (69 22 55 01) eller ved personlig oppmøte eller du kan fylle ut elektronisk skjema for bestilling av saksdokumenter. Søknadene vil bli individuelt behandlet og det kan gå noen dager før du får svar.

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Det betyr at vi har gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet skal unntas fra offentlighet. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Klagerett
Hvis din innsynsbegjæring blir avslått skal avslaget grunngis med lovhjemmel (fullstendig paragraf). Dersom du ønsker å klage på avslaget skal dette gjøres skriftlig. Klagen blir så behandlet av kommunen og dersom avslaget opprettholdes kan innsynsbegjærer klage dette inn for Fylkesmannen i Østfold, Pb 325, 1502 Moss.

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
21/2062-2
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: Larsen Kolstad Bygg AS
21/1225-3
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: Bredholtveien 240 AS
21/1225-4
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: Paal Thøger Kartnes
21/1225-40
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: Lars Petter Didrichsen
21/1282-10
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: Tore Ragnar Torp
21/2142-2
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: August Norge AS
21/2044-10
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: Bjørnstad Bygg Utvikling AS
21/2045-8
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: Bjørnstad Bygg Utvikling AS
21/1828-3
Dato: 04.10.2021 - Avsender: NorTank - Emitek AS
21/2357-2
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
21/2358-2
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
21/2358-3
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
21/2357-3
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: *****************
21/2358-4
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: *****************
21/2358-5
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: *****************
20/1877-8
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Viken Fylkeskommune - Avd. for kommunale planer
21/2359-1
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Statsforvalteren i Oslo og Viken
21/2360-1
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
21/998-7
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Helsedirektoratet
21/1998-4
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: *****************
21/2361-1
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Arbeids- og velferdsdirektoratet
21/27-27
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Stein Ove Nyborg
21/1802-3
Dato: 04.10.2021 - Avsender: NAV Hjelpemiddelsentral Øst-Viken
20/615-544
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Statsforvalteren i Oslo og Viken
21/2360-2
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: *****************
21/27-28
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Stein Ove Nyborg
21/2028-3
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Varmefag Halden - Mads Kjernsholen
21/2362-1
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Jon Lauvstad
21/2363-1
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Statsforvalteren i Oslo og Viken
21/2363-2
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Statsforvalteren i Oslo og Viken
21/2364-1
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
21/2364-2
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: *****************
21/2358-6
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
21/2358-7
Dato: 04.10.2021 - Mottaker: *****************
21/2217-4
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Prosjekt Åpne Valgdata
21/2365-1
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Nina Merethe Karlsen
18/1719-18
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
21/35-89
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Jon Marcus Nakkim
21/1931-3
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
21/1931-4
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
16/3243-13
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
20/1158-10
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
21/2245-3
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
19/1676-15
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
17/39-17
Dato: 04.10.2021 - Avsender: *****************
21/27-29
Dato: 04.10.2021 - Avsender: Trond Haug