Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Har du helserelaterte spørsmål ifm Koronavirusutbruddet; ring Rakkestad kommune på 45 97 58 52 mandag til fredag mellom 08.00 - 16.00:

Postlister

Offentlige organer er pålagt å føre offentlig journal over inn- og utgående korrespondanse. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan innbyggerne enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviter er en styrke for lokaldemokratiet.

Innsyn i dokumenter / bestilling av saksdokumenter
Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter ved å kontakte oss pr. e-post (postmottak@rakkestad.kommune.no), telefon (69 22 55 00), telefaks (69 22 55 01) eller ved personlig oppmøte eller du kan fylle ut elektronisk skjema for bestilling av saksdokumenter. Søknadene vil bli individuelt behandlet og det kan gå noen dager før du får svar.

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Det betyr at vi har gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet skal unntas fra offentlighet. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Klagerett
Hvis din innsynsbegjæring blir avslått skal avslaget grunngis med lovhjemmel (fullstendig paragraf). Dersom du ønsker å klage på avslaget skal dette gjøres skriftlig. Klagen blir så behandlet av kommunen og dersom avslaget opprettholdes kan innsynsbegjærer klage dette inn for Fylkesmannen i Østfold, Pb 325, 1502 Moss.

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
20/620-2
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: Sagveien 17 Rakkestad AS
20/643-2
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: Kåre Bodahl
20/656-1
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: Richard Pettersen
20/657-1
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: Torbjørn Olav Fosser
20/658-1
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: Martin Fosser
20/153-7
Dato: 17.03.2020 - Avsender: *****************
20/153-8
Dato: 17.03.2020 - Avsender: *****************
20/652-1
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Fylkesmannen i Oslo og Viken
20/619-2
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: Henrik Norum
20/621-2
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: Lillan Nora Berglund
20/659-1
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: Torstein Hagen Michelet
20/593-7
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Fylkesmannen i Oslo og Viken
20/653-1
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Karl Martin Lund
20/649-1
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Telenor Norge As
20/650-1
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Tessta G-Trench As
19/3008-36
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Eva Øverby
19/1643-3
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: Hans-Christian Westbye
20/620-3
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: Sagveien 17 Rakkestad AS
20/593-6
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Arne Gunnar Stenraden Melleby
20/143-6
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: *****************
16/2410-23
Dato: 17.03.2020 - Avsender: *****************
19/3008-37
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Lene Ødegård
19/3008-38
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Nina-Marie Brest Rognerud
20/651-1
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Østfold Energi
20/255-146
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: *****************
20/255-147
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: *****************
20/654-1
Dato: 17.03.2020 - Avsender: *****************
20/148-2
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Helfo
17/109-17
Dato: 17.03.2020 - Avsender: *****************
20/655-1
Dato: 17.03.2020 - Avsender: *****************
19/3037-2
Dato: 17.03.2020 - Avsender: *****************
19/2912-3
Dato: 17.03.2020 - Avsender: *****************
16/3753-9
Dato: 17.03.2020 - Avsender: *****************
16/3866-23
Dato: 17.03.2020 - Avsender: *****************
20/661-1
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Norconsult AS
20/660-1
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Arnkværn Miljø og Renovasjon Oslo AS
20/662-1
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Norconsult AS
20/663-1
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Åsmund Nakkim
20/562-5
Dato: 17.03.2020 - Avsender: Susann Avreid
17/2675-27
Dato: 17.03.2020 - Mottaker: *****************
20/85-8
Dato: 17.03.2020 - Avsender: *****************