Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
26. januar:

Koronatesting på hverdager, ring servicekontoret 69 22 55 00 mellom kl 08.00 - 15.30. For generelle spørsmål, ring Folkehelseinstituttets koronatlf: 815 55 015 fra kl 08

Postlister

Offentlige organer er pålagt å føre offentlig journal over inn- og utgående korrespondanse. Når journalen gjøres tilgjengelig via våre nettsider kan innbyggerne enklere følge med i hvilke saker kommunen behandler og hvem som er involvert. Større åpenhet og enklere innsyn i kommunens aktiviter er en styrke for lokaldemokratiet.

Innsyn i dokumenter / bestilling av saksdokumenter
Enhvers rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentleglova. Du kan be om innsyn og få kopi av dokumenter ved å kontakte oss pr. e-post (postmottak@rakkestad.kommune.no), telefon (69 22 55 00), telefaks (69 22 55 01) eller ved personlig oppmøte eller du kan fylle ut elektronisk skjema for bestilling av saksdokumenter. Søknadene vil bli individuelt behandlet og det kan gå noen dager før du får svar.

Unntatt offentlighet
Enkelte dokumenter er unntatt offentlighet og du vil da se en henvisning til hvilken lovhjemmel som ligger til grunn for dette i journalen. Det betyr at vi har gjort en foreløpig vurdering som tilsier at dokumentet skal unntas fra offentlighet. Et eksempel på informasjon som kan være unntatt offentlighet er informasjon om avsender/mottaker. Informasjon som er unntatt offentlighet er i journalen erstattet med stjernetegn, eksempelvis (*****). Selv om et dokument eller informasjon om et dokument er unntatt offentlighet, hender det av og til at man på bakgrunn av en konkret innsynsbegjæring ser at det likevel kan gis innsyn i hele eller deler av dokumentet.

Klagerett
Hvis din innsynsbegjæring blir avslått skal avslaget grunngis med lovhjemmel (fullstendig paragraf). Dersom du ønsker å klage på avslaget skal dette gjøres skriftlig. Klagen blir så behandlet av kommunen og dersom avslaget opprettholdes kan innsynsbegjærer klage dette inn for Fylkesmannen i Østfold, Pb 325, 1502 Moss.

Søk i journal
Avdeling:
Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngående dokumentUtgående dokument Notat
Offentlig journal
21/285-1
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: Bedrifter i Rakkestad med utenlandsk arbeidskraft
19/2975-7
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Simon Oskar Arnesen
21/405-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Mads Eivind Grimsrud
21/404-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/401-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Kristine Martinsen Kaatorp
21/408-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/400-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/409-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Mattilsynet
21/410-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Statsforvalteren i Oslo og Viken
21/411-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Statsforvalteren i Oslo og Viken
21/402-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/250-4
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/403-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
17/1012-6
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/214-72
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/214-73
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/214-74
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/214-75
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/214-76
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/214-77
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/214-78
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/214-79
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/214-80
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/214-81
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/204-6
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/87-2
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/377-2
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Sh Prosjekt As
20/2179-8
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
20/2179-9
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
17/3170-5
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
16/2239-23
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
17/161-5
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
17/162-5
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
16/1636-43
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
20/615-368
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Norge Bingo- og Lotteriforbund
21/106-11
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/166-3
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Trond Johannessen
21/397-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Anticimex
16/950-40
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
16/4348-11
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
17/3140-11
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
16/3120-35
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/398-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Carl Martin Ruggli
16/4012-34
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
18/280-7
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/103-4
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/285-15
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Husvik Entreprenør
21/285-16
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Metacon AS
16/4608-7
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Ahmed Yassen
17/2421-8
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
17/577-10
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/214-82
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/214-83
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/214-84
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/214-85
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/53-5
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: Carsten Lier
21/406-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Rakkestad Idrettsråd
21/132-15
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Eurofins Environment
21/132-16
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Eurofins Environment
20/2800-16
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/407-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Arbeids- og velferdsdirektoratet
21/341-3
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Kommunesektorens organisasjon
20/615-369
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Statsforvalteren i Oslo og Viken
21/362-2
Dato: 15.02.2021 - Mottaker: *****************
21/362-3
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************
21/412-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: Ole Henrik Amundsen AS
21/419-1
Dato: 15.02.2021 - Avsender: *****************