1. Legemidler, apotekspesifikke varer, multidose og farmasøytisk tilsyn.
Konkurransen er avsluttet og kontrakten er tildelt Apotek 1 Gruppen AS. Vi fikk inn et tilbud. Samlet verdi inklusive opsjoner (2+1+1 år): 4,5 millioner.
 
2. Elektronisk medisineringsstøtte.
Konkurransen er avsluttet og er gjennomført i samarbeid med 13 andre kommuner. Konkurransen gjaldt rammeavtale på anskaffelse av ulike typer elektroniske medisindispensere til multidose og dosett. Med elektronisk medisineringsstøtte vil pasienten få et varsel når medisinen skal tas, og helsepersonell vil få et varsel dersom ikke medisinen blir tatt til riktig tid. 
Leverandørene ga tilbud på tre forskjellige grupper og følgende ble valgt:
Gruppe 1: Standard dispenser - Dignio AS Gruppe 2: Avansert dispenser for brukere med spesielle utfordringer - Evondos AS Gruppe 3: Enkel dispenser / minidispenser - Dignio AS