Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden
:

Alt om Korona

Kunngjøringer, varsler, utlysninger og forslag

Send inn forslag til kandidat for årets kultur- og frivillighetspris innen 1. april

Rakkestad kommune deler ut kultur – og frivillighetspris annen hvert år.
Formålet med prisen er å gi heder til en person eller organisasjon som har betydd eller betyr mye for kulturlivet i bygda. Alle grener av kulturlivet stilles likt.
Aktuelle kandidater kan være enkeltpersoner, grupper eller organisasjoner som arbeider innen kulturområdet. Prisen kan oppnås bare en gang.

Prisen er på kr 15.000.-

Forslagsfrist kultur-og frivillighetspris 1. april - Rakkestad kommune

Utlysning - nye tilskuddsmidler til virksomheter i Rakkestad kommune for å kompensere for lokale/nasjonale smitteverntiltak - jan 2022

Stortinget har bevilget 500 millioner kroner i sjette kompensasjonsrunde for å sette kommunene bedre i stand til å avhjelpe lokale virksomheter som er særlig hardt rammet av lokale eller nasjonale smitteverntiltak.
Rakkestad kommunes tildelte ramme for denne kompensasjonsordningen er kr 343. 000,-. Regelverket for offentlig støtte gjelder.
Søknadsfrist er mandag 24. januar 2022. Søk om støtte på Regionalforvaltning.no

Arbeid
1