Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Krigen i Ukraina

Kunngjøringer, varsler, utlysninger og forslag

Pressemelding: Matutdeling i Rakkestad

Vi forstår at det for mange er en utfordrende tid med stadig økende utgifter og levekostnader. Derfor ønsker vi å tilby en hjelp til de som trenger det.

Det er opprettet et samarbeid mellom Rakkestad Røde Kors, Agape Bibelkirke, Rakkestad Sokn, og Rakkestad Frivilligsentral.
Vi vil nå før og etter jul gi ut ekstra matvarer til de som har behov for hjelp i bygda. Dette er en forsøksordning for å se hvilke behov det er i lokalsamfunnet.
Vi oppmuntrer også næringslivet til å kontakte oss for eventuelt å bidra med overskuddsvarer

Matutlevering i Rakkestad mandag 19.desember-22 og 9.januar-23

Varsel om oppstart. Endring av reguleringsplan: Området Skautun - Bygdetunet - Johs. C. Liensgt i Rakkestad

Varsel om oppstart -Endring av reguleringsplan.

Reguleringsplan Området Skautun - Bygdetunet - Johs.c.Liens gate i Rakkestad,
Planid: 19850001

Endringen gjelder flytting av veitrase til der den faktisk er etablert.
Endringen medfører justering av tilliggende områder med formål bolig og bygdetunområde.

Endringen innebærer også en endring for utnytting fra ugrad 20% til BYA 30%

Endringene er vurdert som små og vil bli behandlet etter plan og bygningslovens § 12-14, …endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder, dersom det ikke innkommer uttalelser som tilsier full planbehandling.

 

 

 

 

Varsel  om oppstart - endring i reguleringsplan - Rakkestad kommune

Åpne møter om bredbåndsutbygging 2022-2023

Rakkestad kommune inviterer til informasjonsmøter i kulturhuset om bredbåndsutbygging. 30. august for beboere i deler av Degernes og 6. september for beboere i deler av Os. Møtene er åpne for alle som er interessert, men innhold og tema vil være de områdene som nå skal bygges ut. Beboere som omfattes av denne utbyggingen er invitert direkte.

 

20220616_075017

Tilskudd - konfliktdempende tiltak i ulvesonene

Rakkestad kommune har fått tildelt ca. 1 million kroner fra Miljødirektoratets støtteordning til kommuner med ulverevir 2021/2022.

Privatpersoner, næringsinteresser og organisasjoner kan søke om støtte - og søknadene vil bli behandlet fortløpende.

Tilskudd - konfliktdempende tiltak i ulvesoner - Rakkestad kommune