Dokumenter er tilgjengelige her på våre sider og på www.arealplaner.no  

Klage kan rettes til Rakkestad kommune, pb. 264, 1891 Rakkestad, eller på epost: Postmottak@rakkestad.kommune.no

Dokumenter

Planbestemmelser

Plankart

Planbeskrivelse

Oppdatert KU-notat

Samlet saksfremstilling