Årsplan for SFO

Et arbeidsverktøy

Det er ikke noe krav til SFO at det skal utarbeides en årsplan. Vi ønsker derimot å ha en årsplan/ informasjonshefte fordi det er et forpliktende arbeidsverktøy for de ansatte overfor barna m/ foresatte som har plass på SFO. Det sikrer kvalitet på vårt tilbud og at det ikke bare blir et oppholdssted. Informasjonsheftet og årsplanen skal i tillegg være et oppslagsverk for foreldre og foresatte. Den skal informere om vårt pedagogiske arbeid, opplyse om rutiner og være et utgangspunkt for samarbeid mellom SFO og hjemmet.