Skolesjef Morten Vedahl ønsket velkommen og fortalte litt om ferden fra nybygget ble diskutert i 2011 og frem til i dag. Han skrøt av samtlige elever og ansatte for tålmodigheten de har utvist i byggeprosessen og ønsket lykke til med nybygget.

Ordfører Karoline Fjeldstad gratulerte alle elever og ansatte og skrøt av det nye bygget og håpet alle ville kose seg der. Hun erklærte nybygget for offisielt åpnet og klippet snoren, godt hjulpet av leder og nestleder i elevrådet.

Leder Herman Bjerke og nestleder Sofie Bergsta i elevrådet holdt en flott tale og gledet seg til å ta i bruk tilbygget og til at det også ble gjort noe i hovedbygget.

Prosjektleder Jon Ådalen, Erik Boger fra Boger Bygg og rektor Jo Frislid takket alle sammen for tålmodighet i byggeprosessen og roste elevene for godt samarbeid. De gledet seg over det flotte bygget og gratulerte alle med dagen.

Dagfinn Søtorp var leder i den politiske byggekomiteen da tilbygget ble vedtatt. Han mente at elever og fortjente dette tilbygget og gratulerte med dagen. 

Elevene bidro men jubel applaus og ikke minst med to sanger. Først "Du har noe som ingen andre har" og deretter "Bli med dansen". 

Nybygget

Det er første til fjerde klasse som skal ha tilhold i bygget i tillegg til sfo og kunst- og håndverksfagene.

Fakta om Os skole

I dag er det 211 elever, hvorav 126 på småskoletrinnet (1. - 4. klasse). Disse skal altså få flytte inn i det nye bygget. 

Nybygget har plass til 50 elever pr trinn slik at det er bygget for en evt økning av elevtallet i fremtiden. Alle klasser får egne garderober, egne grupperom og egne toaletter.