Flyktninghelsetjenesten.jpg

Hva er formålet med flyktninghelsetjenesten?

Flyktninghelsetjenesten skal sørge for at alle nyankomne flyktninger får tilbud om nødvendig helsehjelp i startfasen, og at de får informasjon om helserettigheter og det norske helsevesen. 
Tjenesten samarbeider med kommunelege, fastleger, helsestasjons- og skolehelsetjenesten, fysioterapi- og ergoterapitjenesten, psykisk helsearbeid og rustjenesten og spesialisthelsetjenesten, samt NAV og boligkontor.

Hva kan flyktninghelsetjenesten hjelpe med?

  • Helsesamtale innen 3 mnd
  • Bistand til timeavtale hos lege for helseundersøkelse 
  • Bistand til å søke fastlege 
  • Bistand til timeavtaler hos tannlege
  • Smittevern/vaksiner
  • Hørselstest/synstest
  • Informasjon om helserettigheter

Hvor og når er flyktninghelsetjenesten tilgjengelig?

Flyktninghelsetjenesten holder til på Familiesenteret i helsestasjons- og skolehelsetjenestens lokaler.

  • Mandag kl. 08.00 - 11.30
  • Tirsdag kl. 08.00 - 15.30
  • Onsdag kl. 08.00 - 15.30

Helsesamtaler og vaksinering foregår på helsestasjonens legekontor på tirsdager.

Ласкаво просимо до муніципалітету Раккестад!