Innspill sendes
Rakkestad kommune
postboks 264
1891 Rakkestad

eller til
e-post: postmottak@rakkestad.kommune.no

Frist for innspill er 18.11.2021.

Ordfører Karoline Fjeldstad