Tilbakemeldingene fra så mange som mulig er viktig for arbeidet med ny kommuneplan for 2021-2033

Innspillene skal brukes aktivt i arbeidet med Kommuneplanen. Det er viktig at så mange som mulig deltar og gir innspill. Dette gjelder deg også.

Du kan selv velge hvordan du gir dine innspill. I tilbakemeldingsskjemaet på nettsiden har vi satt inn en del temaer for å hjelpe deg i gang. Her kan du svare på spørsmål og skrive dine kommentarer. Du velger selv om du vil svare/kommentere på flere emner før du sender inn.

Skriv gjerne fritt og åpent om det du har på hjertet. Kanskje ditt lille bidrag kan skape mer forståelse og en endring til det bedre.
Alle innspill som skrives inn er anonyme. Du velger selv om du vil skrive navnet ditt og be om å bli kontaktet av ordføreren eller andre for å fortelle mer.

Hvordan kan du gi din tilbakemelding?

Vårt Rakkestad rollup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Du vil se Vårt Rakkestad roll-ups flere steder i bygda - vi ser frem til å høre fra deg