Bakgrunnen for tiltaket for vannberedskap i Østfold

Bakgrunnen for tiltaket er krav i drikkevannsforskriften hvor vannverkseier skal legge til rette for at vannforsyningssystemet kan levere nødvann til drikke og personlig hygiene uten bruk av det ordinære distribusjonssystemet.

Krav i drikkevannsforskriften følges opp av Mattilsynet, som har det overordnede ansvaret for vann som næringsmiddel, sikkerhet og til beredskap. Det ble tidlig klart at det måtte handles inn nytt utstyr til formåle

Rakkestad er en av kommunene som er med i samarbeidet for nødvann i Østfold

Vi samarbeider med kommunene: Fredrikstad, Sarpsborg, Moss, Halden, Råde, Hvaler, Indre Østfold, Skiptvet, Våler, Marker og Aremark. 
For å holde beredskapen oppe legges det opp til at hver kommune skal få gjennomført en øvelse i bruk av utstyret minst en gang i året 
Utstyret er kommunenes eiendom etter et spleiselag. Beredskapen skal Driftsassistansen koordinere internt i samarbeidet, men kan også koordineres med andre regioner ved større beredskapshendelser. Dette er en del av ett nasjonalt samarbeide, der utstyr skal være tilgjengelig for alle