Sett i sammenheng med den høye reiseaktiviteten smittes nordmenn sjelden med alvorlige smittsomme sykdommer på utenlandsreise. Det er også sjelden at importerte sykdommer fører til utbrudd eller at smitteoverføring skjer til andre personer etter ankomst til Norge.

Risikoen for ulykker og skader – særlig under påvirkning av alkohol , er  vanligvis større enn risikoen for å pådra seg en alvorlig smittsom sykdom

Tarminfeksjoner er klart de vanligste sykdommene som nordmenn smittes med i utlandet  og  utgjorde i perioden 2010- 2014 ca 80 % av alle smittet på utenlandsreise.  Dette er etterfulgt av seksuelt overførbare sykdommer , som utgjør ca 7 % av tilfellene.

Reisende fra Norge får sjelden tradisjonelle tropesykdommer som malaria, denguefeber og andre myggoverførte sykdommer. Flertallet av de som ble diagnostisert med malaria i perioden 2010-2014 var personer med innvandrerbakgrunn. De var smittet på besøk i tidligere hjemland, mens flertallet av personene med denguefeber var smittet på turistreise.

Personer av utenlandsk opprinnelse som har vært på besøk hos slektninger eller venner i tidligere hjemland er betydelig overrepresentert i forhold til andre utenlandsreisende i perioden 2010-2014 med tanke på sykdommene hepatitt A, malaria, tyfoidfeber og paratyfoidfeber.

Vi får ikke det fulle bildet av hvor mange som smittes med en infeksjonssykdom ved reise til utlandet. Grunnen til dette er at mindre alvorlige tilstander som de fleste diarétilstander og øvre luftveisinfeksjoner ikke meldes til Folkehelseinstituttet og mange kontakter heller ikke helsevesenet med slike symptomer.

Ved reiser til land med større smittefare enn i Norge, er det spesielt viktig å være nøye med den personlige hygienen. Vi minner dermed reisende om følgende råd:

  • vask alltid hendene godt etter toalettbesøk og før du spiser.
  • bruk alkoholbasert hånddesinfeksjonsmiddel når håndvask ikke er mulig
  • gå ikke barbent andre steder enn på badestranden.
  • rens og stell selv små sår og rifter (i tropiske/subtropiske områder er risikoen for å overføre sykdommer med fuktig jord større).
  • velg lette, løstsittende klær av naturfiber, helst bomull. Klær av syntetisk materiale blir lett for klamme og varme. Ta også med klær som dekker større deler av kroppen, til beskyttelse mot sterk sol og mot mygg.

Se for øvrig hjemmesiden til Folkehelsa : Reiseråd

GOD TUR!