Dersom du har vært i en av følgende land, og har noen av følgende symptomer – må du kontakte fastlegen din eller legevakten PÅ TELEFON.  Du vil da få veiledning om hva du bør gjøre videre.

Aktuelle land     Kliniske symptomer
Guinea   høy feber
Liberia   sterk hodepine
Sierra Leone    slapphet og muskelsmerter
Nigeria     sår hals
Senegal   diare, utslett
Kongo    indre og ytre blødninger ( alvorlig tilfeller)


For mere informasjon se: Ebola