Vi kjenner ikke til at nordmenn er blitt syke av antibiotikaresistente bakterier fra norsk kylling.
Vi vet samtidig at ikke alle er like flinke med kjøkkenhygienen, og derfor ønsker vi å undersøke dette nærmere.
Det er ikke kunnskapsgrunnlag i dag for å slutte å spise kylling.

Det er viktig at vi er nøye med å vaske hender etter å ha tatt i rått kjøtt og holde redskaper som har vært benyttet til rått kjøtt adskilt fra andre matvarer.

Ha en god hygiene når du håndterer kylling - dette kan du få vite mer om her på sidene til Mattilsynet.