1. FLÅTT for mere info – les mer på om flått og flåttbårne sykdommer på siden til Folkehelseinstituttet  
  Nå som det har begynt å bli varmt i været, må vi være oppmerksomme på flått.

  Skogflåttencefalitt (tick-borne encephalitis, TBE) skyldes infeksjon med TBE-virus. Viruset kan overføres fra infisert flått til menneske ved flåttbitt. Det finnes vaksine mot sykdommen. Vaksinen beskytter bare mot TBE, ikke mot flåttbitt eller andre flåttbårne infeksjoner som for eksempel borreliose.

  Her er anbefalingene til Folkehelsa:  

   Vaksinasjon mot skogflåttencefalitt (TBE)

 2. Barn og voksne som ofte får flåttbitt i områder med kjent TBE-smitterisiko bør vurdere vaksinasjon. Risikoen for smitte er utfra dagens kunnskap størst i kystområder i Agderfylkene, Telemark og Vestfold og i tilgrensende geografiske områder. Det ser også ut til å være en viss risiko for å bli smittet ved kysten i Øst­fold, samt i kystnære strøk i Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag.

 3. Anbefalingene gjelder både fastboende og besøkende.

 4. De som bør vurdere vaksinasjon er for eksempel skogs­arbeidere, orienterings­løpere og personer som bor i telt, går tur eller opp­holder seg mye i «flått-terreng» i områder med kjent risiko for TBE-smitte.

 5. Det anbefales å begynne vaksinasjon om våren, i god tid før flåttsesongen.

 6. De som ønsker å vaksinere seg kan kontakte Vaksinasjonskontoret i Sarpsborg , enten på telefon eller mail.  De svarer på alle mail innen et døgn.