Når det er mye omgangssyke i nærmiljøet vårt.
Den beste måten å forebygge dette på er med god håndhygiene.

Les mer her: