Den humanitære situasjonen for barn og voksne i Ukraina er katastrofal. Mange ukrainere har lagt på flukt fra krigshandlingene og Europa står overfor den største flyktningkrisen siden andre verdenskrig. Rakkestad vil raskt stille opp og ta imot ukrainere som er på flukt og har behov for et trygt sted å være. 

Dette er en tid for solidaritet og medmenneskelighet. Rakkestad kommune sin visjon Mangfold og Samhold passer godt nå. Vi oppfordrer alle innbyggere i Rakkestad til å være inkluderende, vise solidaritet og medmenneskelighet i en svært krevende tid. Sammen skal vi forsvare humaniteten, folkeretten og menneskerettighetene. Mange barn og voksne er bekymret, og det er derfor ekstra viktig å vise omsorg for hverandre i tiden fremover.

Formannskapet ønsker å støtte den humanitære innsatsen overfor Ukraina med kr100 000,-. Beløpet gis til Røde Kors sitt arbeid i Ukraina.