Utlendingsdirektoratet (UDI) har ansvar for å ta imot flyktninger som kommer til Norge. Kommunene har ansvar for å levere for eksempel helse- og skoletjenester. Bosetting av flyktninger til kommunene i Norge foregår organisert via myndighetene i UDI og IMDi (Immigrasjons- og mangfoldsdirektoratet), som tildeler kommunene de flyktningene de skal bosette. Rakkestad kommune forbereder seg på å bosette ukrainske flyktninger på kort varsel når det eventuelt kommer forespørsel fra IMDi.

Les mer informasjon om situasjonen i Ukraina hos Utlendingsdirektoratet >>

Nasjonalt ankomstsenter
Nasjonalt ankomstsenter ligger i Råde kommune og er første stoppested for asylsøkere som kommer til Norge.

Les mer om nasjonalt ankomstsenter i Råde kommune >>