Kommuneoverlegen har et lager av jodtabletter. Disse vil bli distribuert til skoler og barnehager når vi får signal fra DSB om dette.
Det er myndighetene (Kriseutvalget for atomberedskap) som bestemmer når befolkningen skal ta jodtabletter ut ifra trussel situasjonen.  Da vil råd om å holde seg innendørs i 2 døgn bli gitt samtidig.
Det har ingen hensikt å ta jodtabletter som «forebyggende tiltak».
 
I denne lenken fra DSA (Diresktoratet for strålevern og atomsikkerhet) gir de god informasjon om jodtabletter og svarer ut mange av de vanligste spørsmålene.