Uten tillatelse fra departementet kan ingen etablere eller drive anlegg for ervervsmessig svine- og fjørfehold med større besetning enn:

  • 120000 omsatte og slaktede kyllinger pr. år, eller
  • 30000 omsatte og slaktede kalkuner pr. år, eller
  • 7500 innsatte verpehøner pr år, eller
  • 2100 omsatte og slaktede slaktegris pr. år, eller
  • 105 innsatte avlspurker pr. år
  • 53 avlspurker på ethvert tidspunkt i satellitt tilhørende purkering.

Søknad om konsesjon for anlegg eller produksjon over grensene for konsesjonsfri drift skal stiles til Fylkesmannen og sendes til kommunen.

Mer informasjon og søknadsskjemaer :

Landbruksdirektoratet - Logo_250x66.png