Rakkestad er fylkets nest største kommune etter areal. Innbyggertallet er ca. 7.300. Store deler av kommunen er jordbruksområder, men kommunen består også av store skogområder som er mye benyttet til friluftsliv. I øst ligger "Fjella-områdene" og i vest renner Glomma som grenseelv mot Skiptvet.

På industriområdet i kommunen er det flere større bedrifter som kan gi jobbmulighet, og det er dessuten korte avstander fra de omkringliggende byene. Avstanden til Oslo er 72 km, og ellers er Rakkestad omgitt av de seks byene Fredrikstad, Moss, Sarpsborg, Halden, Askim og Mysen. Riksvegene 111, 22 go 124 møter hverandre i Rakkestad, og gjør kommunikasjonen med Østfoldbyene og hovedferdselsårene E6 og E18 enkel. Det er også bussforbindelser til byene, samt noen få togavganger pr. dag. En ny småflyplass i Rakkestad ble åpnet høsten 2000.

                                 Rakkestad avstand til steder rundt.PNG

Rakkestad kommune har 100 % barnehagedekning. Totalt er det 9 barnehager, hvorav 4 er kommunale og 5 er private.
Barnehagene arbeider for å være fleksible og brukerorienterte, hvor det enkelte barns opplevelse av hverdagen står i fokus. Barnehagene tilbyr plasser fra 40 % til 100% (2 - 5 dager i uka), samt at en privat barnehage tilbyr korttidsplasser.


Det er fire barneskoler og en ungdomsskole i kommunen, hvorav en av barneskolene sto ferdigstilt i februar 2006.

Rakkestad har et rikt kulturliv med sine over 200 lag og foreninger. Kommunen har museum, kulturminner, underholdningstilbud og aktiviteter for enhver smak. Rakkestad kommune tilbyr kino, bibliotek, svømmehall og bygdemuseum. Det er også to offentlige badeplasser som ligger ca. 20 km fra sentrum, og ellers så er det flere idylliske badeplasser i de mange fjellvann osv.

Rudskogen Motorsenter er et moderne baneanlegg for alle typer motorsport; gocart, roadracing og baneracing med egen gocartutleie. Sesongen strekker seg fra april til oktober.

Det finnes flere etablerte boligfelt i kommunen, både sentrumsnært og i Østbygda og Degernes. Det er dessuten byggeklare tomter på Sæves-Gudim (i sentrum), Ravinefeltet, Laftetunet og Bekkevold (alle ligger sentrumsnært), og Harlemhaugen i Degernes.

De lokale forretningene i Rakkestad har et mangfoldig sortiment, og det meste kan handles her.