Indre Østfold-regionen har nå fått et kjempegodt utgangspunkt inn i nye Østfold fylkeskommune (fra 2024). - Denne avtalen forplikter også dem, sier Fylkesrådsleder Siv Henriette Jacobsen og er både fornøyd og stolt over at en så konkret og forpliktende avtale nå er klar.

Formålet med partnerskapsavtalene er å formalisere samhandlingen mellom kommuneregionene og Viken fylkeskommune. Avtalen skal følges opp med egne handlingsplaner, spesielt på områdene samferdsel, næringsutvikling, utdanning og forebygge utenforskap.

- Vi har fanget opp mange temaer der vi nå vet vi har fylkeskommunen i ryggen. Som tettere samarbeid om utdanningsløp spesielt tilpasset regionen, styrkingen av Askim og Mysen videregående skoler, Fagskolen Viken, Campus Indre Østfold, samarbeid om fag- og svennebrevutdelinger og yrkesmesse, og kollektiv- og tettstedsutvikling, mer tog i Østfold, utredninger av grensekryssende jernbane, reiselivssatsinger og næringslivsstøtte, sier en tilfreds regionrådsleder Saxe Frøshaug.

Noen av tiltakene i planen innebærer konkret økonomisk støtte, men like viktig er administrative bidrag fra fylkeskommunen og samspill for å møte og påvirke andre regionale- og nasjonale myndighetsledd.

Indre Østfold er den andre av totalt 12 regionråd i Viken som har en slik avtale på plass. Jacobsen roste under fredagens signeringsseremoni den offensive måten de fire kommunene – med til sammen 62 000 innbyggere og 43 prosent av Østfolds areal – nå samarbeider om konkrete prosjekt og profilerer seg.