Bakgrunn

Rakkestad kommune skal starte kildesortering av matavfall. Matavfallet skal samles inn i egen beholder ved husstanden.
Renovasjonsbilen vil hente avfall hver uke, men den vil bytte mellom å hente restavfall og matavfall hver 2. uke. Dette gjøres i mange kommuner i Norge allerede.

Matavfall

Sortering av matavfall er et av kravene i den nye forskriften som trådte i kraft ved nyttår. Matavfallet skal samles i små dunker som passer i kjøkkenbenken, med pose og lokk, for å holde dyr ute og lukt inne. Likevel er det viktig å passe på at den ikke står direkte i sollys/varme, men plasseres i skyggen.


Bestill større beholder

Dersom beholderen til restavfall blir for liten kan du bestille en større beholder. 
Når du bestiller en større beholder til restavfall henter vi den gamle og setter ut en større. Du betaler ingenting for selve byttet av beholder, men renovasjonsavgiften vil øke noe som følge av mer avfall i større beholder.. 
 

Økonomi

Renovasjonsgebyret beregnes etter størrelsen på restavfallsbeholderen. Dette betyr at de som har en større restavfallsbeholder også må betale mer av kommunens kostnader for å hente avfallet. Kommunen gjør ikke dette for å spare penger. Renovasjonsavgiften beregnes etter selvkostprinsippet, som innebærer at inntekter fra gebyret for en tjeneste eller et produkt ikke skal overstige kostnadene ved å produsere tjenesten eller produktet. Det betyr at Rakkestad kommune ikke kan tjene penger eller ha økte kostnader ifm renovasjonsgebyret.
 

Kildesortering kan være "god butikk"

Dette er en mer rettferdig fordeling av renovasjonsgebyret. Innbyggere som har lite restavfall betaler mindre en innbyggere med mye restavfall. Hvis du er flink til å kildesortere kan du altså bidra til å holde ditt eget renovasjonsgebyr så lavt som mulig. Det betyr også at du, for en periode med mer avfall bestiller en større beholder. Endrer familiesituasjonen eller du av andre årsaker har mindre avfall på et senere tidspunkt, kan du bestille en mindre avfallsbeholder og få et lavere gebyr.
Ordningen som er foreslått skal opp til politisk behandling i løpet av 2023.
 

Viktig miljøtiltak

I Norge er det bestemt at alle skal kildesortere matavfall. Det er kommunens ansvar å legge til rette for at innbyggere kan kildesortere matavfall.
Kildesortering av matavfall i egen beholder er et veldig bra miljøtiltak som sikrer at ressursene i matavfallet utnyttes best mulig. 
Papp- og papiravfall og plastemballasje skal fortsatt hentes hver 4. uke - akkurat som før. 
Borettslag og andre som har felles oppsamling skal fortsatt ha dette – akkurat som før. 
 
For de aller fleste innbyggere i kommunen vil renovasjonsavgiften være uforandret, selv med både restavfall og matavfall. 
Rakkestad kommunes mål er å holde renovasjonsavgiften så lav som mulig, samtidig som vi følger våre krav til kildesortering. Den beste måten å gjøre dette på er å ha innsamling av matavfall i egen beholder, og hente matavfall og restavfall hver andre uke.