1. januar 2023 trer den nye avfallsforskriften i kraft. Justering i forskriften fører med seg nye krav til kommunen, som igjen byr på endringer i hvordan du og jeg skal sortere avfallet hjemme på kjøkkenet vårt. Hvilke endringer vi må gjøre, hvordan dunkene skal se ut og hvor mange dunker, vil det komme mer informasjon om.  
— Den nye forskriften krever at kommunene sørger for at matavfall, hageavfall og plastavfall fra husholdninger utsorteres ved kildesortering. Med andre ord må kommunene legge til rette for at innbyggerne sorterer dette avfallet hjemme, eller så nærme hjemmet som mulig, forteller Ingeniør Kommunalteknikk, Martin Andersen.

Kravene trappes gradvis opp

  • I 2025 må 55 prosent av matavfallet kildesorteres og samles inn fra hus og hytter, og i 2035 skal hele 70 prosent være kildesortert.
  • For plastavfall er kravene at 50 prosent skal være kildesortert i 2028 og 70 prosent i 2035. 

Verdifulle ressurser

Bakgrunnen for de nye kravene er at mange av tingene vi bruker og kaster er laget av ressurser fra jorda som kommer til å ta slutt. Ved å kildesortere mer, vil vi kunne bruke flere av disse ressursene på nytt, i stedet for å høste mer fra naturen som er ødeleggende for miljø og klima. 
— På fagspråket sier vi at vi skal materialgjenvinne det vi kan av avfallet. Når vi skal gjøre det, sorterer vi de ulike materialene hver for seg slik at de kan gå videre og bli til nye ting, forklarer Martin Andersen.
 

Nye rutiner

Rakkestad kommune jobber nå med å finne de beste løsningene for å nå kravene i den nye forskriften, og gjøre hverdagen så enkel som mulig for innbyggerne.
— Forskriftsendringen vil medføre at vi må gjøre ting på en annen måte enn vi gjør i dag. Det er sikkert ingen overraskelse at matavfallet må over i en egen dunk. Vi vet også at vi om få år vil få et nytt anlegg, Østfold Avfallssortering (ØAS), som blant annet skal sortere ut plasten fra restavfallet, slik at vi kan redde så mye plast som mulig. 
— Når disse endringene vil komme, hvordan beholderne blir og hvordan innbyggerne skal sortere ved kjøkkenbenken må vi komme tilbake til, fortsetter Andersen.
— Vi vet at mange gleder seg over disse endringene og muligheten til å bidra til at mer kan materialgjenvinnes. Jeg forstår også de som ikke er overbegeistret når det kommer anmodninger om å gjøre ting på en ny måte hjemme. Vi bruker derfor litt tid nå, samarbeider med de andre kommunene i Østfold, og forsøker å finne de beste løsningene i fellesskap, sier Martin Andersen.  
— Når vi har landet på hvordan dette skal løses, vil vi informere folk i hus og hytter, avslutter han.
 
Rakkestad kommune vil komme med informasjon i god tid før det blir gjort endringer.
 
 
Den nye avfallsforskriften setter også nye krav til virksomheter som generer husholdningslignende avfall og virksomheter som bruker landbruksplast. Les mer om kravene til virksomheter i avfallsforskriften