Om gruppetilbudet

Gruppetilbudet som nå testes ut er utviklet i Nederland og
heter Pip-klubben

  • For barn 5-8 år og deres foresatte
  • Tilbudet er gratis og det serveres yoghurt/frukt ved ankomst
  • Barnegruppen møtes ukentlig 14 ganger
  • Foresatte har ett informasjonsmøte og 4 foreldresamlinger
  • Samlingene er på onsdager kl 14 - 16 på Kulturskolen

Hva gjør vi på Pip-klubben?

Barna lærer på en leken måte hvordan de kan håndtere egne følelser. Her snakker de med gruppelederne og hånd-dukken Pip om hvordan det er å være redd, trist, sint eller glad.

I gruppa jobber vi også med et positivt selvbilde og barna lærer å si hva de tenker og øver på ferdigheter som gjør at de kan håndtere situasjonen og søke støtte.

  • Sang, lek og kreative aktiviteter
  • Lære om følelser
  • Håndtere vanskelige situasjoner i hverdagslivet
  • Hvem kan hjelpe og støtte?

Familiestøtte

I foreldresamlingene er fokus å styrke foreldre-barn-relasjonen og familiefungeringen. 

Vi forteller hva barna gjør på Pip-Klubben og hvorfor. På den måten kan foreldre også følge opp dette hjemme.

 Det er viktig for barn å vite at foreldre er involvert og at foreldrene støtter at de er med på Pip-klubben. 

Pip-klubben har familiekontakter som er tilgjengelig støtte for foreldrene ved behov.

Mer informasjon eller påmelding, ta kontakt med:

Camilla Lund
Koordinator Pip-Klubben i Rakkestad

Før deltagelse kommer noen av oss som jobber med Pip-klubben på besøk hjem til familien for å bli kjent, fortelle om tilbudet, og fullføre registreringen

Pip-klubben er et samarbeid mellom Familiesenteret i Rakkestad og medlemsorganisasjonen Voksne for barn (vfb.no)

Voksne for Barn jobber for at alle barn skal få samme mulighet til å ha og utvikle en god psykisk helse. For å få til det trenger vi trygge voksne som kan være der når det trengs, og som har kunnskap til å ta gode beslutninger på barn og unges vegne.