Du trenger ikke henvisning fra lege for å gå på KiD-kurs, men du må være over 20 år og klar for å gjøre en innsats selv.
Det er ikke terapi, det er kognitive teknikker og hjemmelekser.

Kurset går over 10 samlinger, ca 1. per uke.
Ukes kursmøter på 2,5 time, 8 påfølgende ganger og de to siste møtene er med 3 måneders mellomrom.
Det vil vanligvis være en 8-12 deltakere på hvert kurs.

Kursboka: "Å mestre depresjon", blir brukt aktivt på hele kurset.

Kurs vil bli holdt i løpet av vår og høst, send oss din påmelding og de vil ta kontakt med deg direkte.

Priser:  
Her vil det koste for kursboken (prisinfo får du av kursleder) men deltakelsen på kurset er gratis.

Linker :