Sovende baby

Helsestasjonen har som hovedoppgave å:

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdom og skade
 • Utjevne sosiale helseforskjeller
 • Forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt

Nørs appen

I appen Nørs (tidligere Helseoversikt) får gravide og småbarnsforeldre trygge helseråd samlet ett sted, og kan følge barnets spennende utvikling. Den er utviklet av helsepersonell, og fungerer sammen med tilbudet vi gir i kommunen.

I appen finner du helseråd fra de riktige kildene og nyttige verktøy gjennom hele svangerskapet og i småbarnsfasen. Du vil også finne kontaktinfo til dine viktigste helsekontakter i appen, for eksempel helsestasjonen du er tilknyttet. I tillegg til norske helseråd fra riktige kilder, inneholder den også mange nyttige verktøy som blant annet oppgaver en må huske å gjøre, vekstkurven til barnet, timeavtaler, rieteller og mange nyttige videokurs.

Appen er i løpende utvikling og det vil komme stadig ny funksjonalitet med formål om å gi gravide og småbarnsforeldre i kommunen vår en tryggere og enklere hverdag.

Les mer om Nørs her

Last ned appen i dag ved å søke Nørs i AppStore eller Google Play.

Nørs_app_bilde

Helsestasjonprogrammet

Alle barn 0–5 år bør få tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet i helsestasjon 0-5 år bør følge et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte 

Helsestasjonsprogrammet.pdf - Helsedirektoretet

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0 -5 år - Helsedirektoratet 

barn

Når får barnet ditt tilbud om de ulike vaksinene?

Les mer om Barnevaksinasjonsprogrammet her

Hvilke vaksiner har jeg og barna mine tatt? Sjekk status på helsenorge.no   

 

Helsestasjonsprogrammet skal bidra til

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov