Sovende baby
Helsestasjonen har som hovedoppgave å:

 • Fremme psykisk og fysisk helse
 • Fremme gode sosiale og miljømessige forhold
 • Forebygge sykdom og skade
 • Utjevne sosiale helseforskjeller
 • Forebygge, avdekke og avverge vold, overgrep og omsorgssvikt

Helseoversikt appen

Rakkestad kommune ønsker å tipse deg om å bruke Helseoversikt. Appen er gratis, og gir gravide og småbarnsforeldre trygge helseråd ett sted. I tillegg får du ukentlige oppdateringer, vekstkurvene til barnet, videokurs, sjekklister, podcasts og mye mer. Appen er utviklet i tett samarbeid med helsepersonell og brukes av helsestasjoner landet over.

Last ned appen i dag ved søke Helseoversikt i AppStore eller Google Play

Helseoversikt_app.png

Helsestasjonprogrammet

Alle barn 0–5 år bør få tilbud om regelmessige konsultasjoner på helsestasjonen. Tilbudet i helsestasjon 0-5 år bør følge et standardisert program med 14 konsultasjoner, inkludert et hjemmebesøk til nyfødte 

Helsestasjonsprogrammet.pdf - Helsedirektoretet

Nasjonal faglig retningslinje for helsestasjon 0 -5 år - Helsedirektoratet 

barn

Når får barnet ditt tilbud om de ulike vaksinene?

Les mer om Barnevaksinasjonsprogrammet her

Hvilke vaksiner har jeg og barna mine tatt? Sjekk status på helsenorge.no   

 

Helsestasjonsprogrammet skal bidra til

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov