Psykisk helsearbeid og rustjeneste har behandlingstilbud som består av både individeull terapi og gruppebehandling. Vi er en del av seksjon Familiesenter i Rakkestad kommune.

Grunntanken bak behandlingstilbudet er å gi deg som deltaker en mer aktiv rolle. Gjennom å være kursdeltaker oppmuntres du til best mulig å ta hånd om ditt eget liv og selv være aktiv for å løse dine problemer. Dette gjør vi gjennom å tilby et strukturert kurstilbud.

Kursende foregår i grupper med individuelt tilpasset behandling ut fra den enkelte kursdeltakers målsetting.

Hovedprinsippene for behandlingsgruppene er å øke kursdeltakerens evne til mestring av kognitive, praktiske og sosiale ferdigheter. Vi benytter forskjellige tilnærmingsmåter og ulike arenaer

om kurset

Hensikten med kurset er å utvikle forståelse for hvordan traumatiske hendler påvirker mennesker, samt gi hjelp til å utvikle nye måter å håndtere traumereaksjoner på.

Målet er å øke evnen til å være til stede her og nå, og på den måten få mer avstand til traumehendelsene og lære å håndtere vansker og plager i hverdagen

Kursets innhold og arbeidsformer

Kursets innhold

 • Hva er PTSD?
 • Triggere og håndtering av triggere
 • Toleransevinduet
 • Oppmerksomhet og nærvær
 • Hvordan påvirkes forhold i kroppen
 • Refleks som verktøy
 • Livsstil og mestring
 • Følelser og mestring
 • Selvhevdelse

Arbeidsformer

 • Psykoedukasjon
 • Øvelser
 • Samtale og refleksjon

Hjemmeoppgaver

Praktiske opplysninger

Varighet

Kursperioden varer i 20 uker med to timer pr. uke.

Kurssted

Rakkestad Familiesenter, Skogveien 9, Rakkestad

 

Kursmateriell

Boken «Tilbake til nåtid» deles ut ved kursstart.
Pris 298,-

Henvisning

Dersom du ønsker å delta på gruppetilbudet, kan du ta kontakt ved å søke på kommunens søknadskjema:
Helse- og omsorgstjenester - søknad.PDF (finnes under meny Skjema nederst i artiklen)

Du blir kontakte for en forsamtale, hvor du blant annet vil få mer informasjon om gruppetilbudet.

Mer informasjon

Ta kontakt med kursledere