Stabiliseringskurs i Rakkestad

Kurset bygger på behandlingsmanualen "Tilbake til nåtid" som handler om håndtering av traumereaksjoner. Hensikten med kurset er å få en økt forståelse av egne symptomer og se sammenheng med traumebelastningene i eget liv. 

Sted: Familiesenteret

Deltakelse er gratis, men deltaker må selv betale kursbok.

Meld din interesse her►

 

 

Om "Tilbake til nåtid"

Målet er å øke evnen til å være tilstede her og nå, og på den måten få mer avstand til traumehendelsene og lære å håndtere plager i hverdagen. 

Kursende foregår i grupper med individuelt tilpasset behandling ut fra den enkelte kursdeltakers målsetting.

Hovedprinsippene for behandlingsgruppene er å øke kursdeltakerens evne til mestring av kognitive, praktiske og sosiale ferdigheter. Vi benytter forskjellige tilnærmingsmåter og ulike arenaer.

På kurset lærer du om:

 • Hva er posttraumatisk stresslidelse (PTSD)?
 • Triggere og håndtering av triggere
 • Toleransevinduet
 • Oppmerksomhet og nærvær
 • Hvordan påvirkes forhold i kroppen
 • Livsstil, følelser og mestring
 • Selvhevdelse og gode grenser

Våre arbeidsformer:

 • Psykoedukasjon
 • Øvelser
 • Samtale og refleksjon
 • Hjemmeoppgaver