Treningsgruppe i Rakkestad

Vi er en treningsgruppe med variert program, som tilrettelegger for at alle kan delta og få treningsutbytte. Treningen foregår både utendørs og innendørs. 

Treningsgruppen gjennomføres i samarbeid med fysio- og ergoterapitjenesten i kommunen.

Ønsker du å vite mer?

Ønsker du mer informasjon om treningsgruppa?
Er du nysgjerrig på om dette passer deg?

Ta kontakt med Jorunn Hånes Funderud, tlf. 489 94 362 eller e-post: jorunnhanes.funderud@rakkestad.kommune.no