Bilgruppa er en kommunal aktivitetsgruppe hvor tilbudet er av praktisk art. Vi vasker biler for hjemmesykepleien i kommunen og skifter hjul på disse.