Sinnemestringskurs ut fra Brøset-modellen

Sinnemestring ut fra Brøset-modellen er endel av regjeringens handlingsplaner fra 2008 som ønsker å fokusere på hjelp til kvinner og menn som har utfordringer om å håndtere sitt temperament.
Modellen gir verktøy for at kursdeltakere kan jobbe med sitt sinneproblem og eventuell voldsproblematikk i sine nære relasjoner.
Målet er å finne hensiktsmessige måter å takle sitt sinne, som kan bidra til økt livskvalitet og mestring for den enkelte og dens familie.

Terapien består først av 3-4 individuelle forsamtaler, som både er en kartlegging av problemet og en innføring i behandlingsmodellen for deg som ønsker å delta.

Kurset har i hovedsak ukentlige samlinger, 2 timer pr. gang.
Til sammen har kurset 30 timer i gruppeterapi, med læring av mestringsstrategier og kognitiv terapi.
Evaluering viser at de aller fleste synes at gruppeterapi er nyttig da en også kjenner igjen problematikken og lærer av andres erfaringer.