Sinnemestringskurs i Rakkestad

Dette er kurs for voksne kvinner og menn, som ønsker hjelp med å håndtere sine følelser. Sammensetning av gruppa vil være avhengig av hvem som melder interesse og vurderinger på bakgrunn av kartleggingssamtaler. Gruppelederne har fullført kurslederopplæring i sinnemestringterapi etter Brøsetmodellen.

Sted: Rakkestad Familiesenter. 

Meld din interesse her►

Sinnemestringskurs etter Brøsetmodellen

Sinnemestring etter Brøsetmodellen er en del av Regjeringens handlingsplan mot vold i nære relasjoner, og til sammen 400 terapeuter er utdannet sinnemestringsterapeuter på landsbasis. Modellen gir verktøy for at kursdeltakere kan jobbe med sinne- og voldsproblematikk.

Målet er å finne hensiktsmessige måter å takle sitt sinne, som kan bidra til økt livskvalitet og mestring for den enkelte og dens familie.

  • Terapien består først av 3-4 individuelle forsamtaler, som både er en kartlegging av problemet og en innføring i behandlingsmodellen for deg som ønsker å delta.
  • Kurset har i hovedsak ukentlige samlinger, 2 timer pr. gang.
  • Kurset har 30 timer i gruppeterapi, med læring av mestringsstrategier og kognitiv terapi.
  • Evaluering viser at de aller fleste synes at gruppeterapi er nyttig da en også kjenner igjen problematikken og lærer av andres erfaringer.