Hvem kan delta på kurset?

Hvem kan delta på kurset?

 • Alle foreldre som har flyttet til Norge fra et annet land og som ønsker å snakke om utfordringer og gleder de møter som foreldre.
 • Foreldre som ønsker å dele opplevelser av fine øyeblikk med barna og ungdommene sine, og som vil støtte hverandre i de vanskelige situasjonene

 

ICDP

ICDP er et program for foreldreveiledning, og er et tilbud for alle foreldre som har flyttet til Norge fra et annet land. Den internasjonale konvensjonen for menneskerettigheter og barnekonvensjonen er viktige elementer i verdigrunnlaget for ICDP.

Programmet brukes i mange land og anbefales av verdens helseorganisasjon, WHO. Gjennom programmet kan du møte andre foreldre i grupper for å utveksle erfaringer om forholdet til barna og ungdommene våre.

Med utgangspunkt i kulturforskjeller snakker vi om likheter og ulikheter i omsorg og barneoppdragelse.

Samtalene handler om dine og de andre deltakernes erfaringer fra hverdagen. Oppmerksomhet er rettet mot hvordan foreldre oppfatter barna sine. Målsettingen er at den enkelte mor eller far skal bli trygge foreldre, ved å bli bevisste på hva de gjør som er bra for barna.
Du får ingen ferdig oppskrift, men hjelp til å finne egne løsninger for deg og ditt barn.

 

Temaer vi gjennomgår i ICDP

Med utgangspunkt i kulturforskjeller snakker vi om:

 • Synet på barnet og ungdommen vår
 • Tema knyttet til norsk samfunn, barns rettigheter og norsk lov – vi bruker bilder, filmer og historier
 • 8 tema i samspill med barn og ungdom
  • se barnet / ungdommen
  • følge opp barnet/ungdommen
  • veiledning og grensesetting for barnet / ungdommen

Hva innebærer det å delta?

Kurset går over 12 ganger og varer 2 timer hver gang.

Det holdes av to veiledere med sertifisering i ICDP – International Child Development Program

ICDP bruker både film, skriftlig materiale, samtaler og informasjon i gruppene.

Kurset har hefter om de ulike temaene på mange språk.

Gruppedeltakerne kan selv bestemme hvor mye de vil fortelle og dele på møtene.

Deltakerne vil i noen tilfeller også få veiledning på sitt eget morsmål eller det kan brukes tolk.

Alle deltakere som gjennomfører kurset, får et kursbevis til slutt.

Tilbudet er gratis til foreldre i Rakkestad kommune.

Kurset holdes på familiesenteret i Skogveien 9.